+48 22 679 15 41 | handlowy@itmedia.pl

Affinity Designer

Affinity Designer

Imagined by designers, created for professionals

Affinity Designer is the fastest, smoothest, most precise vector graphic design software available. Whether you’re working on branding, concept art, print projects, icons, UI, UX, or web mock ups, Affinity Designer will revolutionise how you work, on macOS and Windows.

You don’t just have to take our word for it. Affinity Designer is averaging 5 stars in more than 10,000 customer reviews worldwide. It was Apple’s Editor’s Choice from day one, featured as one of the best new apps of 2014, and received the highly coveted Apple Design Award at WWDC in June 2015 for its incredible performance and capabilities.

Cross platform performance
With a professional pedigree forged on Mac, and matched step for step on Windows, common file format delivers stunning results on either platform.

Unsurpassed speed and accuracy
Pan at 60fps and zoom to an eye-popping 10,000,000%, you’ll see all adjustments, effects, transformations and brushes in real time.

Work in any color space
RGB, CMYK, LAB, Grayscale. End-to-end CMYK workflow with ICC color management, and 16-bit per channel editing.

Unsurpassed file compatibility
The best PSD import engine available and full support for SVG, EPS, PDF, PDF/X and FH files means injecting Affinity Designer into your workflow is painless.

Windows System Requirements

Hardware
Windows-based PC with mouse or equivalent input device. DirectX 10-compatible Graphics Cards and above.
Memory
2GB RAM (4GB RAM recommended)
Hard Disk
624MB of available space; more during installation
Operating systems (64 bit)
Windows® 10
Windows® 8.x
Windows® 7 (Service Pack 1; Aero enabled)
Display
1280×768 display size or better
Technology and Input Devices
DirectX 11 and Direct 2D rendering with Windows Advanced Rasterization Platform (WARP) fallback
Hardware accelerated for smooth panning/zooming and rendering
Optimised for Surface Pro 3, Surface Pro 4 and Surface Book (including support for detachable screen)
Gesture, Pen, and Touch Screen input support
Generic multi-button and wheel mouse
Wacom (and other WinTab devices) support
Uses Microsoft Concurrency Runtime to fully utilise/scale across modern CPUs
High DPI support across multiple monitors

OS X/macOS System Requirements

Hardware
Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini
Processor
Intel 64-bit Core 2 Duo or better (from 2007)
Memory
2GB RAM minimum
OS X
Mac OS X 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, and 10.11
Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, and El Capitan
macOS
10.12 Sierra
Hard Disk
890MB of available space; more during installation
Cannot be installed on removable flash storage or a volume with a case-sensitive file system
Display
1280×768 display size or better
Supports regular, retina, and expanded gamut DCI-P3 displays
Input Devices
Pressure-sensitive graphics tablet and pen
Force Touch and regular Trackpad
Mac keyboards
Magic Trackpad and Magic Trackpad 2
Magic Mouse and Magic Mouse 2
Generic multi-button and wheel mouse
Dictation offered by OS X
Optimizations
Grand Central Dispatch for multiprocessor, multi-core systems
Quartz Extreme Core Graphics and OpenGL hardware acceleration
Optionally force use of on-board graphics to save power where applicable
Share with other apps and backup to iCloud
App Nap
Full Screen
Split Screen

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Affinity Designer

49.99 $ netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA 

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Polecane