+48 22 679 15 41 | handlowy@itmedia.pl

Affinity Photo

Photo editing without compromise
Five years in the making, Affinity Photo redefines the boundaries for professional photo editing software. With a meticulous focus on workflow it offers sophisticated tools for enhancing, editing and retouching your images in an incredibly intuitive interface, with all the power and performance you need.

Since its launch Affinity Photo has received thousands of 5-star customer ratings, incredible reviews in the press and was chosen by Apple as the best Mac app of 2015.

Comprehensive RAW editing
Develop camera RAW files in a dedicated built-in workspace with all the processing adjustments and corrections you need.

Unsurpassed file compatibility
We’ve got the best PSD support out there, plus all the standards you’d expect including PNG, JPG, TIFF, EPS, PDF, and SVG.

Work in any color space
RGB, CMYK, LAB, Grayscale. End-to-end CMYK workflow with ICC color management, and 32-bit per channel editing.

Cross platform performance
Windows or Mac, the back-end engine of Affinity Photo is the same. This means 100% perfect file compatibility, including shared undo history.

Windows System Requirements

Hardware
Windows-based PC with mouse or equivalent input device. DirectX 10-compatible Graphics Cards and above.
Memory
2GB RAM (4GB RAM recommended)
Hard Disk
670MB of available space; more during installation
Operating systems (64 bit)
Windows® 10
Windows® 8.x
Windows® 7 (Service Pack 1; Aero enabled)
Display
1280×768 display size or better
Technology and Input Devices
DirectX 11 and Direct 2D rendering with Windows Advanced Rasterization Platform (WARP) fallback
Hardware accelerated for smooth panning/zooming and rendering
Optimised for Surface Pro 3, Surface Pro 4 and Surface Book (including support for detachable screen)
Gesture, Pen, and Touch Screen input support
Generic multi-button and wheel mouse
Wacom (and other WinTab devices) support
Uses Microsoft Concurrency Runtime to fully utilise/scale across modern CPUs
High DPI support across multiple monitors
Optional Hardware
DSLR or other camera
Scanner supported by Windows

OS X/macOS System Requirements

Hardware
Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini
Processor
Intel 64-bit Core 2 Duo or better (from 2007)
Memory
2GB RAM minimum
OS X
Mac OS X 10.7.5, 10.8, 10.9, 10.10, and 10.11
Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, and El Capitan
macOS
10.12 Sierra
Hard Disk
1.07GB of available space; more during installation
Cannot be installed on removable flash storage or a volume with a case-sensitive file system
Additional space is required to edit images
Display
1280×768 display size or better
Supports regular, retina, and expanded gamut DCI-P3 displays
Input Devices
Pressure-sensitive graphics tablet and pen
Force Touch and regular Trackpad
Mac keyboards
Touch Bar
Magic Trackpad and Magic Trackpad 2
Magic Mouse and Magic Mouse 2
Generic multi-button and wheel mouse
Dictation offered by macOS
Optional Hardware
DSLR or other camera
Scanner supported by OS X
Optimizations
Grand Central Dispatch for multiprocessor, multi-core systems
Quartz Extreme Core Graphics and OpenGL hardware acceleration
Optionally force use of on-board graphics to save power where applicable
Share with other apps and backup to iCloud
App Nap
Full Screen
Split Screen

 

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Affinity Photo

49.99 $ netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA 

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Polecane