+48 22 679 15 41 | handlowy@itmedia.pl

Corel PaintShop Pro X8 Classroom License 15+1

CorelCorel PaintShop Pro X8 Classroom License 15+1

Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do zakupu oprogramowania Corel PaintShop Pro X8 Classroom License 15+1 EN do pracowni szkolnej.

Pakiet obejmuje licencję imienną wraz z nośnikiem elektronicznym bez dodatkowych opłat.

Jest to najkorzystniejsza cenowo opcja zakupu licencji do pracowni szkolnej. Uwaga: produkt nie występuje w polskiej wersji językowej.

Cena obejmuje zakup 16 licencji.

 

w przygotowaniu
Wymagania systemowe
Obsługiwany system operacyjny Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 with latest service pack (32-bit or 64-bit editions)
Wymagania sprzętowe Intel or AMD 1.5 GHz or faster processor with SSE2 supported (multi-core processor recommended)

2 GB RAM (4 GB or higher recommended)

1 GB hard disk space (2 GB recommended)

Dodatkowe wymagania DVD-ROM,połączenie z Internetem,rozdzielczość ekranu 1024 x 768

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Corel PaintShop Pro X8 Classroom License 15+1

595 PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA 

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.