+48 22 679 15 41 | handlowy@itmedia.pl

Toon Boom Animate

Toon Boom AnimateToon Boom Animate – wprowadź swe animacje na nowy poziom, budując lepsze szkielety postaci a nstępnie animuj je.

 • Prawdziwe przybory – twórz animacje, korzystając z najwszechstronniejszych narzędzi rysowniczych. Rysuj ołówkiem lub pędzelkiem i stosuj tekstury, by uzyskać różne efekty.
 • Dostrajanie kolorystyki – maluj kolorami i zmieniaj je w dowolnym momencie. Klonuj palety, by uzyskiwać różne efekty oświetlenia.
 • Animacja poklatkowa – twórz doskonałe animacje przy użyciu rozmaitych narzędzi.
 • Animacja wycinankowa – twórz charakterystyczne postacie w strukturze hierarchicznej.
 • Wbudowane efekty  – użyj potężnego, opartego na węzłach systemu kompozycyjnego, by dodawać efekty specjalne. Wybieraj z biblioteki ponad 50 zaproponowanych efektów!

Funkcje Toon Boom Animate

Deformacja kości PRO

 • Wprowadź swe postacie na nowy poziom, dodając deformacje kości.
 • Wyginaj rysunki wokół kości i stawów.
 • Stosuj deformacje na rysunkach wektorowych, teksturach lub zaimportowanych bitmapach.
 • Definiuj obszary wpływu, by dostrajać swoje szkielety.
 • Stosuj szkielety w wielu rysunkach oraz migawkach wyciągniętych z rysunków i animuj je w trzecim wymiarze w czasie.

Prawdziwy ołówek

 • Rysuj bezpośrednio w oprogramowaniu dzięki ołówkowi obsługującemu siłę nacisku.
 • Modyfikuj informacje o położeniu, długości lub grubości linii już po tym, gdy ją narysujesz.
 • Kopiuj i wstawiaj styl z jednej linii do drugiej lub ustawiaj styl w setkach rysunków jednocześnie.
 • Wpisuj tekstury w linie, by uzyskać tak ciekawe efekty, jak węgiel, kreda i wiele innych.
 • Importuj własne tekstury z Photoshopa i stosuj je w stylu linii.

64-bitowy rdzeń

 • Wykorzystuj nową 64-bitową technologię rdzenia.
 • Wykorzystuj tyle pamięci, na ile pozwala Twój sprzęt.
 • Importuj obrazy bez ograniczeń pamięci.
 • Eksportuj obrazy i filmy w wysokiej rozdzielczości, aby uzyskiwać profesjonalne rezultaty.

Gesty dotykowe PRO

 • Korzystaj ze standardowych dwupalcowych gestów
 • Obsługa przybliżania, obracania i skalowania płótna

Gesty dotykowe

 • Rysuj bezpośrednio w oprogramowaniu za pomocą pędzli teksturowych.
 • Symuluj wrażenie ruchu ołówka po papierze, by uzyskiwać bardziej surowe rysunki.

Pasek narzędzi domyślnych

 • Zapisuj właściwości narzędzi, z których często korzystasz.
 • Przeskakuj szybko do pędzli, ołówków, farb i innych narzędzi.
 • Zapisuj kolory wraz z właściwościami narzędzia.
 • Jeśli chcesz, możesz uzupełnić pasek narzędzi o własną ikonę.

Uzupełnienia interfejsu

 • Ustaw automatyczne zapisywanie co ustalony czas.
 • Nowy interfejs użytkownika dla właściwości narzędzi pędzli i ołówków.
 • Możliwość przeciągania klatek kluczowych, rysunków lub jednego i drugiego jednocześnie na osi czasu.
 • Poprawki w kolumnie Adnotacje w Xsheet, dzięki którym można szkicować notatki.
 • Możliwość eksportowania różnych rozdzielczości bezpośrednio z opcji eksportowania filmu.
 • Poprawki wydajności.
 • …i więcej!

Główne funkcje

Prawdziwe przybory

 • Wysokiej jakości narzędzia rysownicze, w tym pędzle, ołówki i farby.
 • NOWE: Pociągnięcia pędzli z teksturami do tworzenia surowych rysunków.
 • NOWE: : Linie ołówkowe o zmiennej grubości i obsłudze tekstur, dzięki którym można uzyskać przyjemne, czyste linie.
 • NOWE: : Zapisuj ustawienia domyślne narzędzi, z których często korzystasz, by uprościć swą pracę.
 • Dogodne narzędzie tekstowe.

Animacja poklatkowa

 • Wygodne pozycje do rysowania wraz z obrotowym stołem do animacji, obrotowym płótnem oraz kalką techniczną.
 • NOWE: E: Opcje przesuwania i kalkowania pozwalające tymczasowo nakładać na siebie rysunki, by łatwo uzyskać klatki pośrednie.
 • POPRAWIONE: Xsheet z kolumną Przypisy pozwala zachowywać notatki i organizować animacje.
 • Szybka i prosta animacja klatek kluczowych, zamiana komórek i narzędzie transformacji.
 • POPRAWIONE: Synchronizacja na żywo Xsheet i osi czasu.

Wykorzystywanie kolorów

 • Szybkie kolorowanie przy użyciu palet.
 • Dostrajanie kolorystyki przy użyciu klonowania palet.
 • POPRAWIONE: Maluj szybko i łatwo kilka klatek jednocześnie, używając zaawansowanych opcji malarskich.
 • NOWE: : Narzędzie tuszu pozwalające tuszować pokolorowane linie ołówkowe.
 • Kreśl niewidzialne linie, by zamalowywać obszary graniczne.
 • Farby z gradientami i teksturami pozwalającymi osiągać różne rezultaty.

Inteligentna marionetka

 • Animate pozwala również tworzyć podstawowe postacie.
 • Płynny ruch postaci dzięki użyciu kinematyki prostej i odwrotnej.
 • Zaawansowany morfing.
 • Elastyczne opcje szkieletów postaci i hierarchii.
 • Wielorazowa struktura biblioteki.
 • Automatyczna synchronizacja ruchu ust.

Szkielety postaci

 • Tworzenie szkieletów postaci z rzeczywistą hierarchią na osi czasu.
 • Dodaj odpowiednią liczbę rysunków dla ust, dłoni itp. Przeglądaj rysunki dodawane automatycznie do biblioteki, gdy tworzone są nowe rysunki.
 • Korzystaj z zintegrowanego widoku kompozycyjnego, by tworzyć złożone postacie z maskowaniem.
 • NOWE: Wprowadź swe postacie na nowy poziom, dodając deformacje kości.
 • NOWE:Animuj postacie z teksturami i wyginaj grafiki w czasie rzeczywistym.
 • Zapisuj szkielety postaci w łatwej do ponownego wykorzystania strukturze biblioteki, aby mieć do nich dostęp w innych projektach.

Animacja wycinankowa

 • Wygodne pozycje do rysowania wraz z obrotowym stołem do animacji, obrotowym płótnem oraz kalką techniczną.
 • Płytki ruch postaci dzięki użyciu kinematyki prostej i odwrotnej.
 • Zaawansowany morfing.
 • Zapisuj często używane animacje w bibliotece, by móc je szybko wykorzystać na nowo.
 • Automatyczna synchronizacja ruchu ust.
 • POPRAWIONE: Synchronizacja na żywo Xsheet i osi czasu.
 • Łatwe i skuteczne dodawanie pozycji swobodnej.

Integracja treści

 • Dodana obsługa TWAIN dla skanowania.
 • Możliwość importowania migawek z Photoshopa, Flasha, Illustratora i innych!
 • Import plików filmowych SWF i QuickTime.

Prawdziwa przestrzeń

 • Zintegrowana kamera w czasie rzeczywistym.
 • Imponująca głębia ruchu w osi Z.
 • Rozbudowane ustawienia ścieżki ruchu.
 • Skuteczne ustawienia swobodnej postawy i szybkości.

Eksportowanie

 • Eksport sekwencji migawek (PNG, TGA, PSD i inne).
 • Eksport filmów jako Flash (SWF) i film (QuickTime).
w przygotowaniu

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Animate PRO

1200 $ netto

Animate PRO Upgrade (V1 to V2)

600 $ netto

Animate PRO Educational

700 $ netto

Animate PRO Educational Upgrade (V1 to V2)

150 $ netto

Animate

700 $ netto

Animate Educational Upgrade (V1 to V2)

150 $ netto

Animate Educational

300 $ netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA 

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Polecane