Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Wybierz szkolenie dla siebie

Wizualizacja

Poziom: specjalistyczny | 16 godzin/y

Wizualny potencjał tekstu – warsztat dla autorów i redaktorów

Wizualny potencjał tekstu – warsztat dla autorów i redaktorów – współczesne media tradycyjne i cyfrowe komunikują się z odbiorcą za pomocą słów i obrazów połączonych w syntetyczny przekaz. Program szkolenia pomaga „ludziom słowa” zrozumieć wzajemne zależności treści i formy graficznej i uczy specyficznej składni „języka wizualnego redagowania”. Uczestnicy szkolenia poznają zasady poprawnego przygotowania tekstu i prawdziwe bogactwo typografii, ale też dobierania zdjęć, oraz infograficznej prezentacji danych. Dwudniowe zajęcia służą między innymi nauce rozmowy autora z grafikiem, by jak najlepiej wykorzystać wizualny potencjał tekstu. Szkolenie jest przygotowane dla tych, którzy współpracują z grafikami przy redagowaniu publikacji, ale…
Dzięki powszechnie dostępnym aplikacjom, autor tekstu coraz częściej staje się osobą tworzącą też graficzną formę przekazu, zarówno na papierze, jak w blogu i serwisie społecznościowym. Darmowe i profesjonalne narzędzia pozwalają dowolnie dobierać ilustracje, kroje liter, układy typograficzne i kolory. Nawet posługując się powszechnie używanym pakietem Office wiele osób staje przed nowymi wyborami w kompletnie nieznanej dziedzinie projektowania graficznego, a co dopiero jeśli używa się Visme, Canva, Pictochart, Power Point, InDesign, itd. Szkolenie więc przygotowane także dla tych, którzy samodzielnie nadają publikacjom formę graficzną, choćby newslettera, postu na blogu, wpisu na Facebooku.
Celem zajęć jest nauka budowania narracji będącej syntezą formy literackiej i graficznej, wykorzystującej doświadczenia współczesnego wizualnego edytorstwa. Poznanie zasad wspólnej pracy z grafikiem i samodzielnego przygotowania publikacji. Zajęcia są adresowane do osób NIE ZWIĄZANYCH zawodowo z grafiką.

Formy zajęć:

• prezentacje multimedialne
• w grupach: szkicowanie layoutów na papierze, ocena zespołowa moderowana przez prowadzącego, poprawianie szkiców
• w grupach: próby ćwiczebnych layoutów w komputerze, ocena zespołowa moderowana przez prowadzącego, poprawianie szkiców

więcej »
Poziom: specjalistyczny | 16 godzin/y

Wizualne redagowanie publikacji

Wizualne redagowanie publikacji – celem zajęć jest wprowadzenie do nowoczesnego edytorstwa, projektowanie graficzne layoutów, typografia i fotoedycja w praktyce redakcyjnej.
Media tradycyjne i cyfrowe komunikują się z odbiorcą za pomocą słów i obrazów zintegrowanych w spójny, syntetyczny przekaz, albo beztrosko rzuconych na kartkę czy płaszczyznę ekranu, bez żadnego związku treści z formą. Czasem też bez dbałości o czytelność. Umiejętność wyjścia poza tradycyjną narrację składającą się z samych tylko słów, niedbale ilustrowanych kiepskimi zdjęciami, jest warunkiem sukcesu zarówno współczesnej prasy drukowanej, jak mediów internetowych i publikacji mobilnych. Program „Wizualne redagowanie prasy” uczy projektowania layoutów stron z poszanowaniem treści, przy zastosowaniu specyficznej składni „języka wizualnego redagowania”.

Pracę nad dobrym projektem graficznym powinniśmy zaczynać od rozmowy o treści, o warunkach dystrybucji, o technice druku i upodobaniach czytelników, o sposobie pisania tekstów i tytułów, rodzaju najczęściej używanych zdjęć, budżecie i sposobie wynagradzania dziennikarzy. Dlatego szkolenie „Wizualne redagowanie publikacji”, pozornie poświęcone zagadnieniom graficznym, jest adresowane do wszystkich twórców i redaktorów przekazu — ludzi słowa i ludzi obrazu.
Szkolenie może służyć doskonaleniu umiejętności zawodowych dziennikarzy i grafików z wydawnictw prasowych, albo stanowić wprowadzenie do podjęcia pracy subedytora, copy editora w redakcji gazety. „Wizualne redagowanie publikacji” parokrotnie przydało się też wydawcom stojącym przed decyzją o unowocześnieniu gazety lub magazynu, przede wszystkim tym, którzy planowali zmiany graficzne (redesign) i ryzykantom zamierzającym stworzyć nowy tytuł prasowy.
Szkolenie służy między innymi nauce rozmowy między redaktorem a grafikiem — języka oceny jakości publikacji, planowania w zespole redakcyjnym, współdziałania i grupowego kreowania pomysłów na layout — dlatego mile widziane będą tandemy redaktor-grafik z jednego wydawnictwa.

więcej »