Wszystko dla kreatywnych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy z IT Media!

Zapraszamy do korzystania z możliwości kształcenia pracowników w ramach KFS. Znamy już pierwsze wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania środków KFS na rok 2017.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania może skorzystać każda firma zatrudniająca co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Na rok 2017 zostały wytyczone priorytety korzystania z możliwości kształcenia pracowników w ramach KFS i dotyczą:

 • wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie swoich pracowników musi złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Nabór rozpocznie się na początku roku 2017.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Zasada zależy od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Dlaczego warto wybrać IT Media?

IT Media posiada wpis do Instytucji Szkoleniowych WUP (nr 2.14/00109/2005) i doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych w ramach współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Stawiamy na ustawiczny rozwój, innowacyjne technologie i nowe rozwiązania. Wspieramy rozwój sektora informatycznego oraz kreatywnego, a uczestnikom naszych zajęć dajemy szanse odnaleźć się na wymagającym rynku pracy w Polsce, ale i zagranicą.

Misją IT Media jest dbanie o wysoki poziom kształcenia, a swój cel osiągamy poprzez specjalistyczne szkolenia, które wspierają rozwój w dziedzinach albo zawodach deficytowych, w tym:

 • Projektowanie aplikacji internetowych,
 • Aplikacje na urządzenia mobilne,
 • Programowanie gier.

Szczególnie polecamy:

 • Grafika komputerowa,
 • Skład DTP i poligrafia,
 • Montaż filmowy i postprodukcja,
 • Grafika 3D.

Informacje godne uwagi dotyczące możliwości finansowania szkoleń poza Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej,
 • osoba bezrobotna do 30 roku życia (bon szkoleniowy).

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz: 22 678 38 87 szkolenia@itmedia.pl

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.