Wszystko dla kreatywnych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy z IT Media!

Grafiku, Web designerze, Filmowcu i Marketerze!

Marzysz o porządnym, kilkudniowym, specjalistycznym szkoleniu, które pomoże rozwinąć Twoje zawodowe skrzydła? Jesteś zatrudniony przez pracodawcę, ale po raz kolejny nie masz możliwości rozwoju z racji na ograniczony budżet? Zapraszamy do skorzystania z możliwości kształcenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń. 

 

Co musisz zrobić?

Krok 1 – Wybierasz obszar rozwoju!

Wchodzisz na poniższą stronę a następnie dzwonisz do nas – 22 678 38 87. Określamy wspólnie Twoje potrzeby szkoleniowe. Wybierasz pojedyncze szkolenie lub cały kurs tematyczny (może to być pakiet szkoleń z różnych tematów). Zbierzemy wszystko i stworzymy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.
https://www.itmedia.pl/rozwoj-w-itmedia/

Krok 2 – Otrzymujesz konkretną ofertę potrzebną do wniosku KFS!

IT Media wysyła Ci mailowo pełną ofertę szkolenia/kursu wraz z zaplanowanymi terminami na kilka miesięcy do przodu oraz niezbędne dokumenty –  wzór certyfikatu i zaświadczenia, jaki otrzymasz od nas po ukończonym szkoleniu.

Krok 3 – Wypełniasz wniosek

Ze strony swojego powiatowego Urzędu Pracy ściągasz wniosek o dofinansowanie i wypełniasz go. Jeśli w danym wniosku będzie załącznik do wypełniania przez jednostkę szkolącą – przesyłasz wniosek do IT Media – konsultant ds. szkoleń wypełnia załącznik i odsyła Ci skan oraz oryginał pocztą.

Krok 4 – Przedstawiasz szansę na bezpłatny rozwój firmy swojemu pracodawcy

Prosisz pracodawcę o zgodę na udział w finansowanym przez KFS szkoleniu. Pokazujesz ofertę oraz gotowy wniosek. Informujesz go o kompetencjach jakie w ten sposób zdobędzie firma. Otrzymujesz podpis pracodawcy. Zanosisz wniosek w wyznaczonym terminie do urzędu pracy.

Krok 5 – Czekasz na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku  podpisujesz umowę z Urzędem Pracy.

Krok 6 – Rozpoczynasz szkolenie w Akademii IT Media

Pełen entuzjazmu szkolisz się pod okiem najlepszych specjalistów w branży. Cieszysz się ze spełnienia swojego marzenia. Podnosisz swoje zawodowe kwalifikacje i przyczyniasz się do sukcesu firmy.

 

Jaki jest termin składania wniosków?

Terminy składania wniosków są różne dla każdego z powiatowych Urzędów Pracy. Sprawdź termin na stronie swojego Urzędu!

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania może skorzystać każda firma zatrudniająca co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Na rok 2019 zostały wytyczone priorytety korzystania z możliwości kształcenia pracowników w ramach KFS. Pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

 • Wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (np. specjaliści ds. reklamy, marketingu, PR i sprzedaży, graficy komputerowi, administratorzy stron internetowych)
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 • Wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Zasada zależy od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Dlaczego warto wybrać IT Media?

 • Mamy szkolenia o których marzysz!
 • IT Media posiada wpis do Instytucji Szkoleniowych WUP (nr 2.14/00109/2005) i doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych w ramach współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy.
 • Jesteśmy jedynym w Polsce Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym Adobe i Maxon. Gwarantujemy zdobycie umiejętności na najwyższym poziomie.
 • Szkolimy z innowacyjnych technologii i nowych rozwiązań
 • Dzięki szkoleniu w IT Media zrozumiesz w pełni wszystkie możliwości narzędzia w którym pracujesz lub chciałbyś pracować.
 • Zdobędziesz skuteczne nawyki profesjonalisty dzięki czemu skrócisz do minimum czas przygotowania zachwycających projektów
 • Poznasz dalsze możliwości rozwoju zawodowego w ścieżce, która będzie nie tylko Twoją pracą, ale również pasją.
 • Uczestnicy naszych szkoleń bez problemu odnajdują się na wymagający rynku pracy w Polsce i za granicą
 • Krok po kroku pomożemy Tobie oraz Twojej firmie w otrzymaniu dofinansowania.

Misją IT Media jest dbanie o wysoki poziom kształcenia, a swój cel osiągamy poprzez specjalistyczne szkolenia, które wspierają rozwój w dziedzinach albo zawodach deficytowych, w tym:

 • Marketing (video/animacja, copywriting, www, content marketing, SEO)
 • PR i reklama
 • Grafika komputerowa (2D/3D)
 • Tworzenie stron www i Web design
 • Projektowanie aplikacji internetowych oraz na urządzenia mobilne,
 • Programowanie gier.

Szczególnie polecamy ścieżki:

 • Grafika komputerowa i DTP,
 • Tworzenie stron www oraz aplikacji
 • Montaż filmowy i animacja
 • Marketing,
 • Grafika 3D

Wybierz swoją Ścieżkę Rozwoju!

 

Wykonaj PIERWSZY KROK i zadzwoń lub napisz do nas: 22 678 38 87, szkolenia@itmedia.pl.

Potem wszystko będzie już łatwiejsze. Wspieramy Cię przez cały proces aplikacji.

 

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.