Wszystko dla kreatywnych

ABBYY FineReader 14

Kategoria:

ABBYY FineReader 12

Program ABBYY FineReader 14 łączy w sobie profesjonalną technologię OCR ze wszechstronnym i łatwym w użyciu rozwiązaniem do pracy z plikami PDF oraz zaawansowanymi funkcjami porównywania dokumentów. Program FineReader 14 jest dostępny w szeregu wersji i oferuje szeroką gamę narzędzi niezbędnych w każdym biurze.

Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii OCR i konwersji dokumentów z podstawowymi funkcjami obsługi plików PDF program FineReader stanowi pojedyncze rozwiązanie do pracy z plikami PDF i zeskanowanymi dokumentami, oferując dodatkowo możliwość łatwego porównywania dokumentów i znajdowania różnic pomiędzy tekstem zawartym w kopii cyfrowej i zeskanowanej. Program ABBYY FineReader 14 pozwala:• W szybki i łatwy sposób wykonywać codzienne zadania związane z plikami PDF niezależnie od źródła ich pochodzenia.• Oszczędzać czas poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego przepisywania i formatowania dzięki zaawansowanym technologiom OCR i konwersji dokumentów.• Czerpać korzyści z pojedynczego rozwiązania do przeprowadzania wysokiej jakości konwersji dokumentów, pracy z plikami PDF i porównywania dokumentów.

Wymagania systemowe

System operacyjny

• Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

• Microsoft Windows Server® 2016 / 2012 / 2012 R2 / 2008 R2

Języki interfejsu wymagają obsługi odpo- wiedniego języka w systemie Windows.

Sprzęt

• Procesor 1 GHz lub szybszy x86-bitowy lub x64-bitowy z zestawem instrukcji SSE2

• 1024 MB pamięci RAM (zalecane 4 GB)

• 1,2 GB miejsca na dysku twardym na typową instalację programu oraz 1,2 GB wolnego miejsca na optymalne działanie programu

• Monitor o rozdzielczości 1024×768 lub wyższej

• W celu aktywowania numeru seryjnego wymagane jest połączenie internetowe

• Klawiatura, mysz lub inne urządzenie wskazujące

Obsługa serwera terminalowego

Działanie programu ABBYY FineReader 14 w trybie terminalowym zostało przetestowane dla następujących konfiguracji:

• Microsoft Windows Server 2012 R2, 2008 R2 (pulpit zdalny, funkcja RemoteApp i dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego)

• Citrix XenApp 7.9 (przy użyciu zainsta- lowanej aplikacji z dostępem z serwera)Skanery i urządzenia wielofunkcyjneW trybie skanowania program FineReader obsługuje skanery zgodne ze standardami TWAIN- i WIA, urządzenia wielofunkcyjne (MFP) oraz urządzenia „wszystko w jednym”.

Obsługiwane formaty

Formaty wejściowe

• PDF, w tym PDF/A

• Formaty obrazów (TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS*)

• Formaty edytowalne** (DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODPFormaty zapisu

• PDF, w tym PDF/A

• Formaty obrazów (TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu)

• Formaty edytowalne (DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT)

• Formaty e-booków (EPUB, FB2)

* Wymaga oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.0.

** Wymaga oprogramowania Microsoft Office lub Apache OpenOffice.

 

 

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Abbyy Fine Reader 14 Standard

722 PLN netto

ABBYY Fine Reader 14 Standard upgrade

470 PLN netto

ABBYY Fine Reader 14 Corporate

1096 PLN netto

ABBYY Fine Reader 14 Corporate upgrade

722 PLN netto

ABBYY Fine Reader 14 Enterprise

1869 PLN netto

ABBYY Fine Reader 14 Enterprise upgrade

1218 PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter