Wszystko dla kreatywnych

Adobe Lightroom 6

Kategoria:

Adobe Lightroom 5

Niezbędne oprogramowanie na potrzeby wyjątkowej fotografii.

Program Adobe Lightroom 6 sprawia, że fotografia cyfrowa jest łatwiejsza, szybsza i bardziej fascynująca. Bezpieczne środowisko edycji pozwala eksperymentować bez ograniczeń. Zdjęcia można poprawiać przy użyciu zaawansowanych opcji odcieni, kontrastu, koloru i innych parametrów. Program umożliwia skuteczne porządkowanie wszystkich zdjęć i udostępnianie ich niemal wszędzie.
Zaawansowany pędzel korygujący

Teraz można uzyskać wspaniałe ujęcie niezależnie od kurzu, plam i innych wad obrazu. Zaawansowany pędzel korygujący dostępny w programie Lightroom 6 pozwala nie tylko zmieniać rozmiar pędzla, ale także przesuwać go po określonej ścieżce. Niechciane elementy scen — nawet te o nierównych kształtach, na przykład tkaniny — po prostu znikają.

Pion

Pojedyncze kliknięcie prostuje pochylony obraz. Nowe narzędzie Pion analizuje obrazy i wykrywa zniekształcone linie poziome oraz pionowe. Prostowanie działa nawet wtedy, gdy nie widać horyzontu.

Gradient radialny

To elastyczne i dokładne narzędzie ułatwia podkreślanie istotnych części obrazu. Za pomocą funkcji Gradient radialny można utworzyć niewyśrodkowany efekt winietowania, a także uzyskać wiele obszarów winietowania na jednym obrazie.

Podglądy inteligentne

Praca z obrazami jest łatwiejsza, gdy nie trzeba brać ze sobą całej biblioteki. Wystarczy wygenerować mniejsze pliki zastępujące pełnowymiarowe obrazy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia metadanych wprowadzane w tych plikach są automatycznie stosowane do oryginałów.

Pokazy slajdów wideo

Eleganckie pokazy slajdów wideo ułatwiają prezentację materiałów. Połączenie obrazów nieruchomych, klipów wideo i muzyki pozwala uzyskać atrakcyjne wideo HD w formacie obsługiwanym przez prawie wszystkie komputery i urządzenia.

Synchronizacja z aplikacją Lightroom mobile

Obrazy można teraz edytować oraz porządkować w dowolnym miejscu i czasie na tablecie iPad. Ulepszaniem można objąć wszystko — od zdjęć ze smartfona po obrazy Raw z lustrzanek cyfrowych. Wszystkie modyfikacje wprowadzone na urządzeniu przenośnym są automatycznie synchronizowane z programem Lightroom 6 na komputerze. Te funkcje są dostępne w usłudze Creative Cloud.

Porządkowanie według lokalizacji

Program umożliwia znajdowanie, grupowanie i oznaczanie obrazów na podstawie lokalizacji, a nawet zaprezentowanie całej podróży w serii zdjęć. Dane lokalizacji z aparatów i telefonów z odbiornikami GPS można wyświetlać automatycznie.

Ulepszone funkcje tworzenia albumów zdjęć

Obrazy można umieszczać w przepięknych albumach zdjęć. Program Lightroom oferuje bogaty wybór szablonów albumów i umożliwia ich modyfikowanie w celu indywidualnego dopracowania wyglądu. Wysłanie albumu do druku wymaga tylko kilku kliknięć.

Przywracanie obszarów oświetlonych i cieni

Program pozwala uwidocznić wszystkie szczegóły przechwycone przez aparat, nawet w najgłębszym cieniu i najmocniej oświetlonym miejscu. Zapewnia to niespotykaną swobodę pracy ze zdjęciami zrobionymi w trudnych warunkach oświetleniowych.

Zaawansowana konwersja czarno-biała

Oprogramowanie umożliwia zaawansowane sterowanie odcieniami — najistotniejszym aspektem obrazów czarno-białych. Podczas konwersji na skalę szarości można szczegółowo określić sposób miksowania ośmiu kanałów kolorów.

Wysoka wydajność na wielu platformach

Obsługa technologii 64-bitowej w systemach Mac OS i Windows® przyspiesza przetwarzanie obrazów i codzienną pracę z nimi.

Ścisła integracja z programem Photoshop

Po zaznaczeniu zdjęcia lub zdjęć można automatycznie otworzyć je w programie Photoshop w celu wykonania szczegółowej edycji na poziomie pikseli. Wyniki przekształceń są od razu widoczne w programie Lightroom. Programy Lightroom 6 i Photoshop CC są dostępne razem — wraz z programem Adobe Premiere® Pro CC i innymi narzędziami — w usłudze Adobe Creative Cloud.

Selektywne pędzle dopasowań

Dodatkowe możliwości projektowania oferują elastyczne pędzle dopasowujące określone obszary zdjęcia w celu uzyskania żądanego wyglądu. Można selektywnie dostosowywać jasność, kontrast, balans bieli, ostrość, redukcję szumów, usuwanie efektu mory i inne elementy.

Doskonała redukcja szumu

Najnowsza technologia redukcji szumu zapewnia zdumiewające, zachowujące naturalny wygląd obrazy o wysokich wartościach ISO. Redukcją szumu można objąć cały obraz lub wybrane obszary.

Środowisko bezpiecznej edycji

Środowisko bezpiecznej edycji zachęca do eksperymentowania, pozwalając w pełni realizować potencjał twórczy. Oryginalne obrazy pozostają bezpieczne w niezmienionej postaci. Można łatwo odwrócić wykonane czynności lub zapisać wiele wersji tego samego zdjęcia.

Predefiniowane ustawienia obróbki

Obrazom można błyskawicznie nadać ulubiony wygląd. Ustawienia obróbki można przechowywać jako predefiniowane, aby w dowolnej chwili — jednym kliknięciem — zastosować je do innych fotografii. Program zawiera szereg ustawień predefiniowanych, a także udostępnia tysiące ustawień opracowanych przez fotografów i specjalistów używających programu Lightroom.

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Adobe Lightroom 6 IE PC/MAC

495 PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter