Wszystko dla kreatywnych

Adobe Stock

Kategoria:

Bank zdjęć, grafik i obrazów. Zawiera miliony pozycji. Oferuje prosty plan dostępu do zbioru.

Najlepiej zainspirujesz swój kreatywny zespół dając dostęp do milionów grafik, zdjęć i obrazów wprost z aplikacji Adobe Creative Cloud. Mając jedną subskrypcję dla zespołu uprościsz zarządzanie zasobami.

Główne korzyści

 • Pobieraj zdjęcia z zasobów wprost do projektów bez wychodzenia z aplikacji Adobe CC- Adobe Stock jest wbudowany w programy destopowe Adobe Creative Cloud, takie jak Adobe Photoshop CC, Illustrator CC i InDesign CC. Twój zespół może uzyskać 10-cio krotny wzrost wydajności w procesie przeglądania, testowania i zakupu zdjęć bez wychodzenia ze swojej ulubionej aplikacji. Łatwo przekształcisz obrazy oznaczone znakiem wodnym na licencjonowane zasoby własne wysokiej rozdzielczości.
 • Przeglądaj najbardziej rozbudowaną giełdę zasobów – Adobe Stock oferuje wspaniałe grafiki, zdjęcia i obrazy w taki sposób, aby Twój zespół zawsze mógł znaleźć najbardziej pasujące obrazy dla każdego projektu.
 • Zachęcaj do współpracy w zespole – Wszyscy w zespole mogą pozyskiwać licencje i udostępniać obrazy z tej samej subskrypcji Adobe Stock. To sprawia, że łatwo jest współpracować i uzyskiwać natychmiastowy dostęp do zasobów zarówno w trybie pracy stacjonarnej jak i mobilnej. Dodatkowo, każdy licencjonowany obraz może być używany przez łącznie 10-ciu członków zespołu bez dodatkowych kosztów.
 • Usprawnij zarządzanie oprogramowaniem – Ponosisz jeden, stały koszt za subskrypcję i umożliwiasz całemu zaspołowi używanie Adobe Stock. Kupujesz, zarządzasz i odnawiasz subskrypcję za pośrednictwem tej samej konsoli administracyjnej, której używasz do administrowania Adobe Creative Cloud for teams. Wspólne zasoby dla całego zespołu oznaczają, że nie ma ekstra opłat dla dodatkowych użytkowników.
 • Uzyskaj najlepszą wartość dla Twojego zespołu – Adobe Stock zapewnia najbardziej konkurencyjne ceny w branży . Potrzebna jest tylko jedna subskrybcja dla wszystkich członków zespołu i każdy może uzyskać dostęp do puli licencjonowanych obrazów. Mając 10 zdjęć do pobrania miesięcznie, Twój zespół może powracać do nieużywanych obrazów przez okres do jednego roku.

Plany subskrypcyjne i pakiety punktów

Jeśli Twoje zapotrzebowanie na obrazy utrzymuje się na stałym poziomie, najkorzystniejsze ceny uzyskasz w ramach subskrypcji. Dostępne są plany roczne o różnych parametrach — od 10 przez 40 do 750 obrazów miesięcznie.

Pakiety punktów zapewniają elastyczność i są przydatne wtedy, gdy zapotrzebowanie na obrazy podlega fluktuacjom lub gdy są potrzebne inne prace, takie jak wideo lub zasoby z kolekcji Premium.

Jeśli planowany jest druk w dużym nakładzie (ponad 500 000 egzemplarzy) lub zasób będzie używany w materiałach do odsprzedaży, należy nabyć licencję rozszerzoną. Licencje rozszerzone nie są uwzględnione w planach subskrypcyjnych, można je jednak nabyć za punkty.

UWAGA: Punkty są ważne przez rok od zakupu. Nie są automatycznie odnawiane.

Ponad 40 milionów wysokiej jakości zdjęć i grafik , które przyspieszą realizację Twoich projektów.

Z usługą Adobe Stock możesz kupować, przeglądać i organizować wysokiej jakości i rozdzielczości bezpłatne obrazy bezpośrednio z aplikacji Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC i innych aplikacji Adobe na komputery.

Biblioteka jest zintegrowana z wersją 2017 usługi Creative Cloud for Teams.

System Windows

 • Procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon® 64 (2 GHz lub szybszy)
 • Microsoft® Windows® 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows 8 lub Windows 8.1*
 • 4 GB pamięci RAM (rekomendowane 8 GB)
 • około 2 GB – 4GB  dostępnego miejsca na dysku twardym na 1 program
 • Wyświetlacz o rozdzielczości 1024×768 (zalecana rozdzielczość 1280×800) i karta graficzna z obsługą standardu OpenGL® 2.0, 16-bitową głębią kolorów i 512 MB pamięci VRAM (zalecane 1 GB)**
 • Połączenie internetowe i rejestracja na potrzeby obowiązkowej aktywacji oprogramowania, sprawdzania poprawności członkostwa i dostępu do usług online

System Mac OS

 • Wielordzeniowy procesor Intel z architekturą 64-bitową
 • Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9
 • 4 GB pamięci RAM (rekomendowane 8 GB)
 • około 2 GB – 4GB  dostępnego miejsca na dysku twardym na 1 program
 • Wyświetlacz o rozdzielczości 1024×768 (zalecana rozdzielczość 1280×800) i karta graficzna z obsługą standardu OpenGL 2.0, 16-bitową głębią kolorów i 512 MB pamięci VRAM (zalecane 1 GB)**
 • Połączenie internetowe i rejestracja na potrzeby obowią

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Adobe Stock IE (10 obrazów miesięcznie) – 12 miesięcy

297 € netto

Adobe Stock IE (40 obrazów miesięcznie) – 12 miesięcy

714 € netto

Adobe Stock IE (750 obrazów miesięcznie) – 12 miesięcy

1764 € netto

Adobe Stock IE (COM, GOV, EDU) – 5 kredytów – 12 miesięcy

35 € netto

Adobe Stock IE (COM, GOV, EDU) – 16 kredytów – 12 miesięcy

90 € netto

Adobe Stock IE (COM, GOV, EDU) – 40 kredytów – 12 miesięcy

200 € netto

Adobe Stock IE (COM, GOV, EDU) – 80 kredytów – 12 miesięcy

362 € netto

Adobe Stock IE (COM, GOV, EDU) – 150 kredytów – 12 miesięcy

660 € netto

Adobe Stock IE (COM, GOV, EDU) – 500 kredytów – 12 miesięcy

2200 € netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter