Wszystko dla kreatywnych

EFI Colorproof XF Color Verifier Option

Kategoria:

Colorproof XF Color Verifier Option

Kontrola jakości dla Twoich kolorów

Color Verifier Option jest prostym w użyciu rozwiązaniem zapewniającym odpowiednią kontrolę jakości od strony firmy i klienta. Można je zastosować, aby mierzyć i porównywać wartości kolorów. Stanowi niezbędne narzędzie dla wiarygodnego zdalnego sprawdzania wydruków próbnych.

 

 

Wewnętrzna praca z tych samych kolorów

Przy pracy z materiałami cyfrowymi jest ważne, aby wszyscy w firmie korzystali z takich samych kolorów – zwłaszcza gdy członkowie grupy przebywają w różnych regionach geograficznych. Color Verifier Option stanowi idealne rozwiązanie pozwalające zachować jakość w scentralizowanych i zdecentralizowanych przedsięwzięciach. Dzięki niemu możesz z łatwością zmierzyć i porównać wartości kolorów w takich sytuacjach, jak próbne wydruki referencyjne, profile nakładu czy wydruki z tekstem, mając pewność, że kolory będą identyczne z końcowym wydrukiem.

To rozbudowane narzędzie obsługuje szerokie spektrum urządzeń pomiarowych i pasków kontrolnych. Postępuj po prostu zgodnie z procedurą pomiarową, by dostrzec różnicę w korzystaniu z tabel i grafik. Następnie możesz porównać wyniki ze standardami ISO, ustawić własne standardy jakości i zdefiniować tolerancję dla poszczególnych wartości lub też średnią dla wszystkich wartości.

Uproszczenie zdalnej korekty

Dzięki Colorproof XF Color Verifier Option kosztowna dystrybucja wydruków przechodzi do historii! Możesz z łatwością koordynować i dopieszczać wydruki próbne oraz profile nawet jeśli użytkownicy są rozproszeni po całym świecie. Narzędzie to opiera się na wzajemnej wymianie pomiędzy nadawcą a odbiorcą, tak więc Ty i Twój współpracownik możecie wygenerować PDF z zadaniem do wydrukowania i porównać je. Jeśli dane będą znajdować się w zakresie zdefiniowanej wcześniej tolerancji, możesz mieć pewność, że dokładny wydruk zostanie wykonany szybko i bez dodatkowych kosztów.

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

EFI Colorproof XF Color Verifier Option

Telefon PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter