Wszystko dla kreatywnych

Corel PaintShop Pro 2018 Classroom License 15+1

Kategoria:

Corel PaintShop Pro 2018 Classroom License 15+1

Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do zakupu oprogramowania Corel PaintShop Pro 2018 Classroom License 15+1 EN do pracowni szkolnej. Pakiet obejmuje licencję imienną wraz z nośnikiem elektronicznym bez dodatkowych opłat. Jest to najkorzystniejsza cenowo opcja zakupu licencji do pracowni szkolnej. Uwaga: produkt nie występuje w polskiej wersji językowej.

Cena obejmuje zakup 16 licencji.

 • Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 with the latest service pack (64-bit or 32-bit editions). For virtualization: Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 or later
 • Intel/AMD 1.5 GHz or faster processor with SSE2 supported (multi-core processor recommended)
 • 2 GB of RAM (4 GB recommended)
 • 1 GB of available hard-disk space required (2 GB recommended)
 • 1280 x 768 resolution with 16-bit color display (1366 x 768 resolution with 24-bit or higher color display recommended). Up to 250 DPI supported with appropriate resolution display
 • DirectX 9 or higher compatible video adapter with the latest driver
 • Internet Explorer version 10 or higher
 • Internet connection required for online features and tutorial videos

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Corel PaintShop Pro 2018 Classroom License 15+1

643 PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter