Wszystko dla kreatywnych

CorelDRAW Graphics Suite 2018 licencja Classroom 15+1

Kategoria:

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 z odświeżonym wyglądem,zawierający niezastąpione narzędzia i ulepszone funkcje,oferuje cały wachlarz możliwości twórczych. Kilka dodatkowych obszarów roboczych odzwierciedlają naturalny tok pracy,dzięki czemu wszystkie funkcje są dostępne pod ręką w odpowiednim momencie. Ten kompletny pakiet oprogramowania graficznego pozwala na użycie własnego sposobu projektowania,niezależnie od tego,czy przygotowujesz elementy graficzne,pracujesz nad układami stron,edytujesz zdjęcia czy projektujesz witryny internetowe.

Zmodernizowany,w pełni konfigurowany interfejs
Udoskonalone narzędzia i ustawienia odzwierciedlają naturalny tok pracy,dzięki czemu wszystkie funkcje są dostępne pod ręką w odpowiednim momencie. Aby płynnie rozpocząć pracę,wybierz prosty,domyślny lub klasyczny obszar roboczy,a następnie,korzystając z funkcji szybkiego dostosowywania,skonfiguruj przybornik i pasek właściwości odpowiednio do swoich potrzeb.

Zaawansowane obszary robocze
Pakiet zawiera kilka dodatkowych wstępnie zdefiniowanych obszarów roboczych,które zapewniają wygodny dostęp do narzędzi dla określonej branży. Można wybrać gotowy obszar roboczy układów stron lub ilustrowania,a także skonfigurować obszar roboczy przypominający ten stosowany w programach Adobe Photoshop czy Illustrator,co ułatwia rozpoczęcie pracy osobom korzystającym z pakietu Creative Suite.

Pełna kontrola nad wypełnieniami i przezroczystością
Zaawansowany mechanizm wypełnień zapewnia pełną kontrolę nad wypełnieniami mapą bitową oraz wypełnieniami tonalnymi i wektorowymi. Mechanizm pozwala między innymi tworzyć eliptyczne i prostokątne wypełnienia tonalne,kontrolować przezroczystość poszczególnych kolorów wypełnienia tonalnego i powtórzyć wypełnienie tonalne w obrębie obiektu.

Wypełnienia deseniami wektorowymi oraz z mapy bitowej
Korzystając z ulepszonych elementów sterujących w oknie dokowanym Właściwości obiektu,można wyszukiwać wypełnienia deseniem wektorowym i mapą bitową,wyświetlać ich podgląd,a następnie stosować je i przekształcać. Utworzone wypełnienia można też zapisywać w formacie FILL,a następnie stosować je ponownie lub udostępniać innym użytkownikom.

Łatwe przeglądanie czcionek i zaawansowane narzędzia do obsługi znaków
Dopasuj odpowiednią czcionkę do każdego projektu. Opcja Zabawa czcionkami umożliwia przeglądanie różnych czcionek i eksperymentowanie z nimi przed użyciem w przygotowywanych pracach. Ponadto w zmodyfikowanym oknie dokowanym Wstaw znak są automatycznie wyświetlane wszystkie znaki,symbole i glify powiązane z wybraną czcionką,dzięki czemu ich wyszukiwanie i umieszczanie w projekcie jest jeszcze łatwiejsze niż wcześniej.

 

 • Windows 10, 8.1 lub Windows 7 w wersji 32- lub 64-bitowej z najnowszymi aktualizacjami i dodatkami Service Pack
 • Procesor Intel Core i3/5/7 lub AMD Athlon 64
 • 2 GB pamięci RAM
 • 1 GB miejsca na dysku twardym
 • Ekran dotykowy, mysz lub tablet
 • Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 przy 100% (96 dpi)
 • Program Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszy
 • Microsoft .NET Framework 4.6
 • Napęd DVD (do instalacji wersji w pudełku)
 • Połączenie internetowe

 

 

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

CorelDRAW Graphics Suite 2018 licencja Classroom 15+1

1544 PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter