Wszystko dla kreatywnych

e-on Software Vue xStream 2016

Kategoria:

e-on Software Vue xStream 2014

e-on Software Vue xStream 2016 Rozwiązanie zintegrowane

Vue xStream 2016 zapewnia profesjonalnym artystom posługującym się grafiką komputerową pełen zestaw narzędzi do tworzenia i renderowania wyjątkowo rozbudowanych i realistycznych środowisk naturalnych. Twórz i modyfikuj przepiękne i szczegółowe środowiska naturalne, korzystając ze standardowego sterowania swej aplikacji.

Vue xStream 2014 – opis ogólny

Renderuj wszystko razem w 3ds Max, Maya, LightWave, Cinema 4D lub Softimage, wykorzystując pełną interakcję pomiędzy Vue a elementami rdzennymi, w tym dwustronnym wzajemnym rzucaniem cieni, odbiciem, refrakcją i oświetleniem globalnym.

e-on Software Vue xStream 2014 stanowi wyjątkowe i bezkonkurencyjne rozwiązanie, służące do tworzenia i łączenia wysokiej jakości scenerii naturalnych w dowolnych zastosowaniach profesjonalnych, od wizualizacji architektonicznych, po programy audiowizualne i filmy


Tworzenie i edycja środowisk Vue

e-on Software Vue xStream 2014 działa jako w pełni zintegrowana wtyczka do 3ds Max, Maya, LightWave, Cinema 4D oraz Softimage. Wzbogaca interfejs twojej aplikacji o narzędzia Vue służące do tworzenia środowisk.
Korzystając z owych narzędzi, możesz kreować kompletne, hiperrealistyczne środowiska 3D, nie wychodząc z ulubionej aplikacji.

Obejmuje to między innymi możliwość tworzenia efektów atmosferycznych, budowania terenów proceduralnych, sadzenia drzew SolidGrowth lub nawet całych lasów.

Edytuj elementy Vue w swojej aplikacji
Vue xStream tworzy w aplikacji nadrzędnej geometrię zastępczą, możesz więc korzystać ze standardowego interfejsu twej aplikacji, aby przesuwać, obracać lub przeskalowywać poszczególne elementy środowiska Vue. Możesz stosować wszystkie standardowe narzędzia twej aplikacji (takie jak dopasowywanie, skrypty czy nawet wzbogacanie elementów Vue o futro), ponadto elementy Vue mogą wchodzić w dynamiczne współzależności z obiektami rdzennymi (np. detekcja kolizji itp.). Animacja obiektów Vue może odbywać się albo za pośrednictwem Vue (np. w przypadku efektów wiatru), albo przy użyciu narzędzi animacyjnych aplikacji nadrzędnej. Obydwa rodzaje animacji są łączone w taki sposób, że nie widać miejsc ich styku.
e-on Software Vue xStream 2014 dla 3ds Max, Softimage i Cinema 4D pozwala nawet na interaktywne malowanie EcoSystemów (na obiektach Vue lub rdzennych), bezpośrednio poprzez podgląd aplikacji nadrzędnej*.

* Funkcja ta jest aktualnie dostępna wyłącznie w 3ds Max, Softimage oraz Cinema 4D. Zaplanowano wsparcie dla LightWave i Maya, jednak wciąż wymaga to pracy ze strony Newtek/Autodesk.


Pełne wsparcie wszystkich elementów Vue

Możesz tworzyć środowiska Vue bezpośrednio w aplikacji nadrzędnej, albo też wczytywać gotowe środowiska, utworzone w samodzielnej wersji Vue (Vue 9 Infinite bądź Vue 9 xStream działające w trybie samodzielnym – xStream może funkcjonować jako wtyczka lub jako aplikacja samodzielna).
e-on Software Vue xStream 2014 wspiera wszystkie elementy środowisk Vue, w tym pełne EcoSystemy, wszystkie rodzaje atmosfery, kamery, oświetlenie, wszystkie rośliny, rodzaje terenów i materiały proceduralne. Obsługiwane są również scenerie animowane, w tym animacje wiatru dla roślin i EcoSystemów, animacje atmosfery i chmur oraz wszystkie animowane materiały. Wszystkie zawarte w sceneriach Vue zaimportowane siatki również zostaną załadowane. Światłą są automatycznie konwertowane na swe odpowiedniki w Maya/Max/LightWave/Cinema/Softimage, zaś atmosfera jest konwertowana na specjalny shader atmosfery.


Zintegrowany rendering

Proces renderingu

Podczas renderingu xStream uruchamia własny mechanizm renderujący, działający obok renderera rdzennego. Dzięki temu istnieje pewność, iż elementy Vue będą wyglądać dokładnie tak samo, jakby zostały wyrenderowane w Vue, ponadto szybciej przebiega rendering elementów bogatych w wielokąty, takich jak tereny i EcoSystemy.
Jest to jednak zupełnie przejrzysty proces. Użycie renderera xStream nie jest niezbędne. Parametry takie, jak rozdzielczość renderingu i jakość antyaliasingu, muszą być ustawione tylko dla renderera rdzennego. Jeśli to konieczne, możesz z łatwością obejść te ustawienia.

Po co potrzebne są dwa renderery?

Czy nie łatwiej byłoby po prostu przekonwertować środowiska Vue na wielokąty i pozwolić, by rdzenny renderer wykonał całą pracę? Niestety, nie jest to możliwe:

 • Środowiska Vue bez problemu mogą składać się z miliardów wielokątów. Każda roślina jest wyjątkowa i chwieje się na wietrze. Żaden rdzenny renderer nie poradziłby sobie z takim poziomem szczegółów.
 • Renderer Vue zawiera wyjątkowe technologie, zaprojektowane specjalnie pod kątem poprawy jakości renderingów elementów natury (rendering proceduralny, zaawansowane algorytmy shaderów itp.). Technologie te nie są po prostu dostępne w innych rendererach.

Integracja z MentalRay i V-Ray

e-on Software Vue xStream 2014 jest kompatybilny z MentalRay dla Max, Maya i Softimage oraz z V-Ray dla Max i Maya. Kompatybilność ta rozciąga się na konkretne technologie, takie jak Mental Ray Sun&Sky, V-Ray Sun&Sky, Mental Ray Photometric Lights lub Mental Ray Distributed Bucket Rendering. Jeśli funkcje te są stosowane, Vue 9 xStream automatycznie dostosowuje do nich swe ustawienia.

Elastyczność renderingów

e-on Software Vue xStream 2014 pozwala łatwo wyłączyć rendering nieba i efektów atmosfery Vue (np. gdy stosuje się mr lub V-Ray Sun&Sky). Możesz nawet zupełnie wyłączyć rendering treści Vue, na przykład jeśli chcesz przetestować części sceny stworzonej w aplikacji nadrzędnej. Jeśli wyłączony zostanie rendering całej treści Vue, wtyczka Vue xStream nie zostanie załadowana.
Efekty atmosferyczne Vue mogą być renderowane obok innych wtyczek wolumetrycznych działających w aplikacji nadrzędnej (jest to uwarunkowane od sposobu implementacji wtyczki). Możliwy jest na przykład rendering obok LightWave HyperVoxels lub Maya Fluids.

G-buffer i multi-pass rendering

e-on Software Vue xStream 2014 zapewnia potężne funkcje g-buffer i multi-pass rendering, dające jeszcze większą elastyczność etapu post-processingu.


Workflow


Zintegrowany interfejs
Funkcje Vue są dostępne bezpośrednio z interfejsu aplikacji nadrzędnej, za pośrednictwem poleceń z menu lub ikon (Max, Maya, Softimage i Cinema 4D).
Żadne okna dialogowe Vue nie są warunkowe, dzięki czemu aplikacja nadrzędna jest dostępna nawet gdy są otwarte. Jest to wyjątkowo przydatne np. podczas malowania EcoSystemów.

Dopasowywanie do skali scenerii
e-on Software Vue xStream 2014automatycznie dopasowuje swój system jednostek tak, by rozmiary elementów Vue pasowały do aplikacji nadrzędnej. Daje to pewność, że sześcian o boku jednego metra w Vue będzie mierzył dokładnie jeden metr w aplikacji nadrzędnej.
Można również dostosować stosunek skali pomiędzy Vue a aplikacją nadrzędną.

Dopasowywanie światła
Możesz niezależnie modyfikować światła Vue i rdzenne, korzystając z jednej z trzech opcji: automatycznie, ignoruj światła w Vue i manualnie (światło Vue i jego rdzenny odpowiednik są edytowane niezależnie).
Gęstość cieni jest automatycznie dopasowywana do aplikacji nadrzędnej (wyłącznie Max, Maya, Softimage i Cinema 4D).
Jeśli jest to konieczne, można również kontrolować manualnie (za pośrednictwem odpowiednich ustawień) jasność metody energetycznej z Vue, by pasowała do aplikacji nadrzędnej.

Czas renderingu
Ustawienia renderingu aplikacji nadrzędnej można automatycznie dopasować do ustawień Vue. W efekcie czasy renderingu w aplikacji nadrzędnej będą spójne z tymi uzyskiwanymi w samodzielnym Vue.

Wyświetlanie
Dla każdego elementu obecnego w środowisku Vue generuje zastępcze 3D w aplikacji nadrzędnej. Owe zastępstwa, podobnie jak wszystkie inne rdzenne obiekty, są wyświetlane przy użyciu mechanizmu OpenGL lub Direct3D aplikacji.
Możesz zmienić poziom szczegółowości zastępstw, aby przyspieszyć tempo odświeżania bardzo dużych scenerii Vue.

Zarządzanie plikami
Samodzielne scenerie Vue są zapisywane w formacie Vue. Scenerie łączone mogą być zapisane albo w formacie rdzennym twojej aplikacji 3D, albo też mogą zostać podzielone na scenerie rdzenne/Vue. W takim przypadku sceneria rdzenna będzie punktem odniesienia dla scenerii Vue.

Minimum System Requirements

 

VUE is a 64 bit application, designed for 64 bit versions of Windows 7, Windows 8 and Windows 10 and Intel Mac OS X platforms.

Like all 3D packages, it is highly demanding in terms of computer power. Although the application is totally multi-threaded to ensure the smoothest possible response, you have to realize that there is a lot going on when you work in VUE.

Please note that using VUE on a system carrying the below specification may result in slow response time and longer render times!

Please read further on for recommended minimal specification for an optimal VUE experience.

Macintosh

 • Mac OS X v10.6+ 64bit,
 • 2GHz Intel processor or faster,
 • 1GB of free RAM,
 • 200 MB of free Hard Disk space,
 • 1200×768 in 65K colors/16 bits (24+ bits recommended).

Windows

 • Windows 7/Windows 8/Windows 10 64bit,
 • 2GHz Pentium IV or better processor,
 • 1GB of free RAM,
 • 200 MB of free Hard Disk space,
 • 1200×768 in 65K colors/16 bits (24+ bits recommended).

 

Recommended System Specs

 • Windows 64 bit (Windows 7, Windows 8 or Windows 10), Mac OS X v10.12
 • Multi-core CPU (Intel QuadCore, Core I7, or Mac Pro), AVX compliant (windows)
 • 8GB+ of RAM,
 • 4GB+ of free Hard Disk space (on the drive hosting the OS),
 • An OpenGL accelerated video board (see below for optimal compatibility)

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

Vue xStream 2016

1414 € netto

Vue xStream 2016 + 1 Year Maintenance

1664 € netto

Vue xStream 2016 Vue 11.x Infinite Sidegrade

1053 € netto

Vue xStream 2016 Vue 11.x Infinite Sidegrade + 1 Year Maintenance

1336 € netto

Vue xStream 2016 Vue 11.x xStream Upgrade

942 € netto

Vue xStream 2016 Vue 11.x xStream Upgrade + 1 Year Maintenance

1225 € netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter