Wszystko dla kreatywnych

EFI Colorproof XF Spot Color Option

Kategoria:

Zapewnia idealne kolory spotowe

Uzyskiwanie spójnych kolorów na wszystkich mediach jest niezbędne, jeśli firma chce utrzymać wizerunek marki. Opcja Spot Color pozwala Ci odtwarzać kolory własne lub spotowe, dzięki czemu możesz zwiększać zadowolenie klientów.

 

Szczęśliwi i lojalni klienci

Opcja Spot Color umożliwia szybkie i skuteczne uzyskiwanie prawdziwych kolorów spotowych. Dzięki temu rozwiązaniu można otrzymać nieskończoną liczbę kolorów w projekcie, Twoja produkcja nie jest więc ograniczona i możesz zapewnić sobie trwałą lojalność klientów.

Ponieważ EFI ściśle współpracuje z takimi wiodącymi systemami kolorystycznymi, jak Pantone, HKS, Toyo i DIC, masz pewność, że definicje Colorproof XF będą pasować do oryginalnych definicji. Zestaw zawiera pełne biblioteki kolorów specjalnych dla Pantone, Toyo, HKS i HKS 3000.

Spełnia najtrudniejsze wymagania

EFI Colorproof XF Spot Color Option posiada wiele wydajnych funkcji, które potrafią zaspokoić nawet złożone wymagania branży opakowaniowej, jak definiowanie kolorów spotowych, przezroczystość, krzywe gradacji i wiele innych.

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

EFI Colorproof XF Spot Color Option

Telefon PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter