Wszystko dla kreatywnych

EFI Fiery XF Proofing

Kategoria:

Fiery XF Proofing

Fiery® XF Proofing w wersji 6 to elastyczne i skalowalne narzędzie do zarządzania kolorami przy wydrukach próbnych, prototypach opakowań i drobnym druku. Upraszcza proces uzyskiwania Fiery XF Proofingwydruków dzięki licznym zautomatyzowanym i pozwalającym na własne ustawienia rozwiązaniom całej procedury, począwszy od stworzenia projektu, do uzyskania i weryfikacji wydruku próbnego. Precyzyjne zarządzanie kolorami za pośrednictwem pomiarów, wraz z zaawansowaną optymalizacją barw podstawowych i spotowych, pozwala w prosty sposób uzyskiwać przewidywalne i powtarzalne wydruki próbne. Zautomatyzowane rozwiązania pozwalają wyeliminować punkty dotyku i niwelują potrzebę ręcznego przedkładania zadań, dzięki czemu operatorzy oszczędzają czas i zmniejszają prawdopodobieństwo pomyłki. W pełni modyfikowalny interfejs użytkownika pozwala dostosować aplikację do zadań i umiejętności każdego operatora.

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

EFI Fiery XF Proofing

Telefon PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter