Wszystko dla kreatywnych

MARI 4.2

Kategoria:

The Foundry MARI 4.2 – produkt do płynnego i elastycznego malowania bezpośrednio na modelach 3D.

Malowanie i tekstury

Najnowocześniejsze narzędzia malarskie MARI dają swobodę i elastyczność przy tworzeniu naprawdę wspaniałych efektów i szczegółów, a dodatkową zaletą wspierającą szybsze konfigurowanie sceny jest pełna projekcja triplanar. Mając możliwość importowania pędzli ABR z Photoshopa pracujemy szybciej i w sposób jaki nam najbardziej odpowiada. Jednocześnie korzystamy z charaktrystycznego dla MARI konfigurowalnego silnika do malowania pędzlami. Dodatkowe możliwości uzyskamy dzięki narzędziu Healing Brush, które usunie ślady lub duplkowanie na połączeniach tektur – oraz narzędziu Slurp Brush, które rozmazuje i przeciąga tekstury.

MARI pozwala na symulowanie szerokiej gamy powierzchni odbijających światło i wykorzystania zaawansowanego sferycznego odwzorowania środowiska. Wszystkie narzędzia do malowania i cieniowania są dostępne w trybie projekcji 3D oraz w “płaskim” trybie UV. Kafelki tekstury z maskami ułatwiają szybkie pokrywanie dużych obszarów modelowanego obiektu. Pracując bez UV, w technologii PTEX, masz możliwość dostosowania rozmiaru tekstury na poziomie poszczególnych poligonów, co pozwala na niemal nieograniczoną szczegółowość.

MARI umożliwia stosowanie maskowalnych filtrów do korekcji kolorów i szumu , a także maskowania mieszanych, stałych kolorów. Dodatkowo wszytkie filtry można przeglądać w czasie rzeczywistym. Zaawansowany mechanizm maskowania obsługuje poszczególne kanały, pozwala na maskownie jednego kanału poprzez inny i oraz stopniowe zmniejszanie efektu poprzez funkcję falloff.

Zaawansowane warstwy.

Siła pracy opartej na warstwach, z możliwością mieszania warstw dopasowania i  proceduralnych oraz stosowania zaawansowanego maskowania oznacza, że MARI pozwala malować szybciej iz większą kontrolą niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie warstwy proceduralne nakładane na malowane detale ułatwiają uzyskanie pożądanego wyglądu. Mocny silnik do obliczeń proceduralnych jest wbudowany w proces zarządzania stosem warstw oferując płynnne, przyspieszane przez GPU w czasie rzeczywistym proceduralne szumy, wzory, projekcje i inne.

Interaktywny, realistyczny podgląd

MARI umożliwia tworzenie w locie Normal mapy z Bump mapy, dzięki czemu prościej i łatwiej generujesz i przetwarzasz tekstury. Pozwala rzucać na obiekty cienie w czasie rzeczywistym z wielu źródeł światła i zapewnia konfigurowalny podgląd shaderów w czasie rzeczywistym. Zobaczymy takie elementy jak specular highlights, displacement preview via bump mapping oraz korekcję koloru. MARI pozwala również na import ruchu wielu kamer za pomocą których chcemy zobaczyć model.

Obsługa geometrii

MARI z łatwością obsługuje animowaną geometrię i animowane tekstury, dzięki czemu jest możliwe wyodrębnienie, wybranie, maskowanie i ukrycie geometrii z dokładnością do pojedyńczego poligonu czy grupy poligonów. Mając nakładające się mapy UV, można ponownie użyć tej samej tekstury w modelach 3D, które mają wspólną przestrzeń UV, jak również obsługiwać wiele obiektów, wersji i instancji, z lub bez wypiekanej animacji ( baked animation ).

Obsługa bardzo dużych zbiorów danych modelu 3D staje się prosta, gdyż MARI pozwala skalować pojedyńczą topologię czy siatkę do ponad 1 miliona wielokątów. MARI może również wspierać duże tekstury do 32K x 32K pikseli i tysiące tekstur dla modelu w różnych kanałach, co pozwala na niemal nieskończoną ilość szczegółów.

Zarządzanie kolorami

OpenColorIO (OCIO), rozwiązanie open source zarządzania kolorem firmy Sony Picture Imageworks, umożliwia obsługę dostosowania kolorów i wyświetlanie obrazu w wielu aplikacjach poprzez utworzenie jednego profilu. W ten sposób zapewnia spójne kolory w całym procesie obróbki . Kluczowe narzędzie w uproszczeniu procesu zarządzania kolorami – OCIO- sprawdza się zarówno w efektach wizualnych jak i animacji, a szczególnie ukierunkowane jest na pracę postprodukcji.

 

 • Mac OS X 10.8.5 (Mountain Lion) and 10.9.5 (Mavericks)
 • Windows 7 64-bit and Windows 8.1 64-bit
 • Linux 64-bit (Fedora 12 or Red Hat Enterprise Linux 5.4)
 • Quad-core processor
 • 250GB disk space available for caching and temporary files (or a minimum of 50GB if you’re working on a small project)
 • At least 4GB RAM
 • Display with 1680 x 1050 pixel resolution
 • An NVIDIA or AMD graphics card with at least 1GB of RAM and OpenGL 3.2 Support (see ‘Tested graphics cards’ below) Please note that you need Mac OSX 10.9 or higher to run Mari on Mac with AMD cards.

Displacement preview is currently only available on the cards and drivers that support OpenGL 4.0 or newer.

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

MARI 4.2 PC

1678 € netto

MARI 4.2 MAC

1678 € netto

MARI 4.2 Linux

1678 € netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter