Wszystko dla kreatywnych

MAXON Cinema 4D Studio R20

Kategoria:

MAXON Cinema 4D Studio R20

Cinema 4D Studio – Wszystkie narzędzia jakie oferuje MAXON do profesjonalnej pracy w 3D. Cyfrowe rzeźbienie, dynamika ciał, animacja postaci, włosy, futra i wiele innych narzędzie sprawia, że codziennie oglądasz efekty pracy naszych klientów w TV i kinie.

CINEMA 4D Studio to najlepsze, co MAXON ma do zaoferowania profesjonalistom. Jeśli chcesz szybko tworzyć zaawansowaną grafikę 3D i potrzebujesz do tego odpowiedniego narzędzia – właśnie je otrzymujesz! Wersja ta zawiera wszystkie funkcje CINEMA 4D Prime, Visualize i Broadcast, a oprócz tego oferuje zaawansowane funkcje animacji postaci, włosy, engine fizyczny oraz rendering sieciowy do nieograniczonej liczby stanowisk. W rezultacie dasz sobie radę z łatwością z dowolnie skomplikowanym projektem. Narzędzia do animacji postaci w CINEMA 4D Studio pozwalają na łatwe konstruowanie szkieletu postaci oraz ich zaawansowane animacje. Dodawanie włosów czy futra jest szybkie i proste przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Znajdziesz wśród nich wzrost, grzebień, stylizację i animację. Engine fizyczny, który dopracowano w wersji R12 umożliwia obliczenia skomplikowanych zderzeń oraz interakcji między obiektami niezależnie od tego, czy jest ich kilka, czy tysiące.

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

CINEMA 4D Studio R20

3000 € netto

CINEMA 4D Studio R20 upgrade z R19

750 € netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter