Wszystko dla kreatywnych

X-Rite i1Display Pro

Kategoria:

i1Display ProX-Rite i1Display Pro

X-Rite i1Display Pro dedykowany jest do kalibracji wszystkich rodzajów monitorów (CCFL, White LED, RGB LED, Wide Gamut), jak również projektorów. Wysoka precyzja pomiaru i szybkość 5-cio krotnie krótsza od typowych urządzeń tego typu predestynuje i1Display Pro do zastosowań zaawansowanych i profesjonalnych, dla fotografów, projektantów, grafików i prepress

– możliwość dowolnego wyboru parametrów punktu bieli, jasności, współczynnika Gamma i poziomu kontrastu
– Ambient Light Measurement – dobór jasności monitora w zależności od aktualnych warunków oświetleniowych na stanowisku pracy dla właściwej oceny wydruków.
– Ambient Light Smart Control – warunki oświetleniowe na stanowisku pracy mogą się zmieniać i wpływać na ocenę kolorystyczną. I1Display Pro pozwala na kontrolę zmian i automatyczne korekty lub powiadomienia o zarejestrowanych zmianach.
– Flare Correct – dostosowanie/korekta profilu uwzględniająca światło padające na ekran monitora poprzez zmiany poziomu kontrastu
– Intelligent Iterative Profiling – inteligentny system tworzenia profili dla wszystkich typów monitorów
– 3 patch set sizes (small, medium, large) – trzy zestawy wzorców barwnych pozwalający na optymalny dobór dokładności/czasu kalibracji i tworzenia profili.
– Profile optimization – możliwość utworzenia własnego zestawu wzorców barw z dostępnych w oprogramowaniu i/lub z PANTONE spot colors
– Automatic Display Control – technologia pozwalająca na automatyzację pewnych czynności (ustawienia jasności, poziomu kontrastu i temperatury barwowej bieli monitora) w miejsce manualnego ich ustawiania.
– Workflow Flexibility – funkcja dostępna dla zaawansowanych użytkowników, np.: możliwość zdefiniowania punktu bieli na podstawie: zadanej wartości w stopniach Kelvina, wartościach współrzędnych xy, pomiaru dokonanego na stanowisku pracy, pomiarów parametrów innego monitora.
– Multiple Display and Workgroup Matching – możliwość zastosowania tych samych parametrów obrazu do wielu monitorów podłączonych do tego samego komputera, lub do różnych monitorów podłączonych do wielu komputerów
– Before and after images show instant results – możliwość porównanie tego samego obrazu przed i po kalibracji
– Profile reminder – funkcja przypomnienia o konieczności ponownej kalibracji monitora
– pliki pomocy w programie są w formie tekstowej lub krótkich filmów instruktażowych.

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

X-Rite i1Display Pro

727 PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter