Wszystko dla kreatywnych

X-Rite spektofotometr i1 PHOTO Pro 2

Kategoria:

i1 PHOTO Pro 2X-Rite spektofotometr i1 PHOTO Pro 2

i1Photo PRO to zestaw do zaawansowanej, bardzo precyzyjnej kalibracji i kontroli:
– całego spektrum monitorów (CCFL, White LED, RGB LED, Wide Gamut)
– projektorów,
– drukarek fotograficznych (RGB) i
– aparatów fotograficznych.
Zestaw pozwoli na stworzenie pełnego systemu kontroli barwy w systemie fotografii cyfrowej (cyfrowa ciemnia), reprodukowanej przez monitor, drukarkę (RGB), aparat cyfrowy, jak również projektor.

W skład zestawu wchodzi:
– spektrofotometr i1Pro 2
– oprogramowanie do kalibracji monitorów i1Profiler
(i1Profiler, ColorChecker Camera Calibration, PANTONE Color Manager, ColorChecker Classic mini, ColorChecker Proof)

oraz dodatkowo:
– zawiesie do mocowania spektrofotometru na monitorach LCD i CRT
– głowica do pomiaru oświetlenia na stanowisku pracy
– i1 Ruler do pomiarów półautomatycznych
– wzornik bieli
– statyw do kalibracji projektora
– wzornik Color Checker Classic Mini
– wzornik Color Checker Proof

Poniższe ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

X-Rite spektofotometr i1 PHOTO Pro 2

5700 PLN netto

PRZEDMIOTY LEASINGU:

 • sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery)
 • sprzęt kserograficzny;
 • sprzęt audiowizualny;

WARUNKI FINANSOWANIA:

GRENKE LEASING OFERUJE:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.000 zł. netto;
 • opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy

RODZAJE UMÓW

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 ? 30.000 zł. netto):

 • Wniosek – procedura uproszczona.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Dwa dowody tożsamości.

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 • Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 • Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Newsletter