Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Szkolenia finansowane przez Urząd Pracy

Prowadzone szkolenia są finansowane przez Urząd Pracy.

IT Media jako Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe przygotował i prowadzi wiele projektów szkoleniowych we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy.

Zapraszamy do kontaktu z nami i indywidualnego wyboru swojej drogi szkoleniowej. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP (2.14/00109/2005) i doświadczenie, więc chętnie służymy pomocą i radą.

Szkolenia finansowane przez Urząd Pracy

IT Media jako Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe przygotował i prowadzi wiele projektów szkoleniowych we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Prowadzone szkolenia są finansowane przez Urząd Pracy.

Zapraszamy do współpracy w ramach przygotowania i realizacji projektów szkoleniowych osoby bezrobotne, poszukujące pracy.

Zapraszamy do kontaktu z nami i indywidualnego wyboru swojej drogi szkoleniowej. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP (2.14/00109/2005) i doświadczenie, więc chętnie służymy pomocą i radą.

Warto korzystać ze szkoleń nie tylko w ramach poszukiwania pracy, ale również podnoszenia i aktualizacji swoich umiejętności zawodowych.

Najczęściej wybierają Państwo takie zajęcia jak:

Wybierz swoją ścieżkę rozwoju i dzwoń zapytać o szczegóły

22 678 38 87 lub pisz szkolenia@itmedia.pl