Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Szkolenie Adobe InCopy – szkolenie specjalistyczne

Szkolenie Adobe InCopy – szkolenie specjalistyczne

Kategoria: Grafika komputerowa,

Poziom: specjalistyczny

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 1400 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie Adobe InCopy to szkolenie specjalistyczne. Program Adobe InCopy to profesjonalny program wspomagający pracę redaktora. Program oferuje ścisłą integrację z oprogramowaniem Adobe InDesign. Łatwość pisania i edytowania oraz prosta obsługa sprawiają, że redaktor skupia się na wpisywaniu treści a nie obsłudze programu. Dzięki równoległemu obiegowi pracy między zespołami projektantów, edytorów i redaktorów, pozwala precyzyjnie dopasowywać tekst do układu. Redaktor obserwując na bieżąco wszelkie zmiany kolumn może natychmiast podjąć działanie dopasowując tekst do nowych warunków układu, co ułatwia dotrzymywanie terminów redakcyjnych.

Dla kogo jest to szkolenie:

Szkolenie przeznaczone dla projektantów, redaktorów i edytorów pracujących w większych lub mniejszych zespołach wydawniczych.

Szkolenie realizowane jest jako projekt zamknięty. Cena zależy od ilości zgłoszonych osób. Każdy projekt liczony jest indywidualnie.

Czego nauczymy?

Zasad praktycznej współpracy pomiędzy redaktorami i edytorami.

Czego oczekujemy?

Szkolenie przeznaczone jest dla edytorów podstawowej obsługi Adobe InDesign, dla redaktorów obsługi edytora tekstów.

Program

Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

Omówienie przestrzeni roboczej

 • Zarządzanie oknami i panelami
 • Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych
 • Korzystanie z pasków narzędziowych
 • Stosowanie menu kontekstowych
 • Dostosowywanie menu

Przeglądanie wątków

 • Omówienie widoków Korekta szpaltowa, Wątek i Układ
 • Informacje o widoku Korekta szpaltowa
 • Omówienie widoku Układ
 • Informacje o ramkach
 • Wyświetlanie lub ukrywanie krawędzi ramek

Dostosowywanie preferencji i ustawień domyślnych

 • Informacje o preferencjach
 • Ustawianie wartości domyślnych
 • Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych
 • Zerowanie okien z ostrzeżeniami

Przechodzenie między dokumentami

 • Przewijanie dokumentów
 • Przesuwanie dokumentu za pomocą narzędzia „rączka”
 • Przechodzenie do innej strony w widoku Układ
 • Przeskoki do znaczników pozycji
 • Zmiana kolejności wątków programu InCopy

Odzyskiwanie i cofanie działań

 • Odzyskiwanie dokumentów
 • Cofanie błędów

Praca z dokumentami InCopy

Używanie obiegu pracy InCopy

 • Omówienie dokumentów dołączonych (zarządzanych)
 • Praca z plikami zawierającymi kilka wątków

Zapisywanie i eksportowanie

Zapisywanie dokumentów

 • Dołączanie podglądów do zapisanych dokumentów
 • Typy plików InCopy
 • Eksportowanie dokumentów InCopy
 • Zmiana nazwy wątku InCopy

Ramki, siatki, miarki i linie pomocnicze

 • Informacje o ramkach w plikach InCopy
 • Zmiana jednostek miary i miarek
 • Określanie jednostek miary
 • Przesłanianie domyślnych jednostek miary
 • Korzystanie z siatek
 • Wyświetlanie lub ukrywanie siatek
 • Wyświetlanie linii pomocniczych miarki
 • Wyświetlanie linii pomocniczych miarki za obiektami
 • Wyświetlanie i ukrywanie warstw

Importowanie grafik

 • Uwagi dotyczące umieszczania grafik w programie InCopy
 • Przeciąganie grafiki na ramkę
 • Tworzenie grafiki w wierszu
 • Opcje importowania grafiki
 • Dopasowywanie grafiki do jej ramki
 • Korzystanie z panelu Łącza
 • Wyświetlanie informacji o łączu
 • Aktualizacja, przywracanie i zastępowanie łączy
 • Sterowanie widocznością warstw w importowanych obrazach

Przekształcanie grafiki

 • Przenoszenie grafik
 • Skalowanie grafiki
 • Obracanie grafiki
 • Ścinanie grafiki
 • Usuwanie przekształceń z grafiki

Sterowanie wyświetlaniem grafiki

 • Zmiana wydajności wyświetlania dokumentu
 • Zmiana wydajności wyświetlania obiektu
 • Opcje wydajności wyświetlania
 • Ustawianie domyślnej wydajności wyświetlania
 • Dołączenie metadanych do wątku

Tekst

Dodawanie tekstu

 • Wpisywanie
 • Wklejanie
 • Usuwanie

Edycja tekstu

 • Przeciąganie tekstu
 • Przeciąganie tekstu
 • Wyświetlanie ukrytych znaków
 • Cofanie operacji
 • Wstawianie znacznika pozycji
 • Przeskok do znacznika pozycji
 • Dodawanie kolumn, ramek i miejsc zakończenia strony
 • Korzystanie z tekstu warunkowego
 • Stosowanie warunków do tekstu
 • Wyświetlanie lub ukrywanie warunków
 • Korzystanie z zestawów warunków
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu warunkowego

Glify i znaki specjalne

 • Omówienie panelu Glify

Wstawianie glifów i znaków specjalnych

Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów

 • Używanie cudzysłowów
 • Wstawianie znaków odstępu

Znajdź/Zastąp

 • Omówienie funkcji Znajdź/Zastąp
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
 • Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP
 • Metaznaki do wyszukiwania
 • Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
 • Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek

Korzystanie z makropoleceń tekstowych

 • Tworzenie makra tekstowego
 • Edycja tekstu makra
 • Powielanie makra
 • Automatyczne wstawianie makra tekstowego
 • Wstawianie tekstu makra w punkcie wstawiania
 • Zamiana tekstu na tekst makra

Zmienne

 • Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych
 • Typy zmiennych
 • Wstawianie zmiennych tekstowych
 • Usuwanie zmiennych tekstowych
 • Konwersja zmiennych tekstowych na tekst
 • Definiowanie zmiennych podpisów

Posługiwanie się notatkami redaktorskimi

 • Informacje o notatkach redaktorskich
 • Otwieranie panelu Notatki
 • Korzystanie z trybu Notatki
 • Dodawanie notatki
 • Konwersja tekstu na notatkę
 • Konwersja notatek na tekst
 • Przechodzenie między notatkami
 • Zaznaczanie i otwieranie notatki w widoku Układ
 • Przenoszenie i powielanie notatek
 • Usuwanie notatek

Monitorowanie i recenzowanie zmian

 • Włączanie przeglądania zmian
 • Przeglądanie zmian
 • Wyświetlanie informacji o zmianach
 • Wyświetlanie i ukrywanie zmian
 • Wyłączanie przeglądania zmian
 • Przeglądanie informacji w panelu Przeglądanie zmian
 • Akceptowanie i odrzucanie zmian
 • Ustawianie preferencji przeglądania zmian
 • Zmiana koloru i nazwy użytkownika

Przypisy dolne

 • Tworzenie przypisów dolnych
 • Opcje numerowania i formatowania przypisów dolnych
 • Opcje układu przypisów dolnych
 • Usuwanie przypisów dolnych
 • Tekst przypisów dolnych

Hiperłącza

 • Opis ogólny panelu Hiperłącza
 • Sortowanie hiperłączy w panelu Hiperłącza
 • Wyświetlanie hiperłączy w mniejszych wierszach
 • Tworzenie hiperłącza do strony internetowej (URL)
 • Tworzenie hiperłącza do pliku
 • Tworzenie hiperłącza do wiadomości e-mail
 • Tworzenie hiperłącza do strony
 • Tworzenie miejsca docelowego hiperłącza
 • Tworzenie hiperłącza do zakotwiczenia tekstu
 • Tworzenie hiperłącza do udostępnionego miejsca docelowego
 • Opcje wyglądu hiperłącza
 • Konwertowanie adresów URL na hiperłącza
 • Edycja hiperłącz
 • Usuwanie hiperłącz
 • Zmiana nazwy źródła hiperłącza
 • Przechodzenie do źródła lub zakotwiczenia hiperłącza
 • Zerowanie i aktualizacja hiperłączy

Odsyłacze

 • Wstawianie odsyłaczy
 • Tworzenie i edycja formatów odsyłaczy
 • Bloki podstawy odsyłacza
 • Tworzenie odsyłaczy do akapitów częściowych
 • Stosowanie stylów znakowych w odsyłaczu
 • Wczytywanie (importowanie) formatów odsyłaczy
 • Usuwanie formatów odsyłaczy
 • Uaktualnienie odsyłaczy
 • Ponowne łączenie odsyłaczy
 • Edycja odsyłaczy
 • Usuwanie odsyłaczy
 • Edycja tekstu źródła odsyłacza

Dopasowywanie układu tekstu

 • Dostosowywanie ustawień paska Informacje dopasowania układu
 • Edycja tekstu niemieszczącego się
 • Wyświetlanie i ukrywanie miarki głębokości

Sprawdzanie pisowni

 • Ustawianie preferencji sprawdzania pisowni
 • Sprawdzanie pisowni
 • Korekta błędów ortograficznych podczas pisania
 • Dynamiczne sprawdzanie pisowni
 • Przypisywanie słownika do tekstu zaznaczonego
 • Tworzenie lub dodawanie słowników użytkownika
 • Określanie domyślnego słownika dla wszystkich nowych dokumentów
 • Usuwanie, odłączanie lub zmiana kolejności słowników użytkownika
 • Dodawanie słów do słowników
 • Usuwanie lub edycja wyrazów w słownikach
 • Eksportowanie listy wyrazów
 • Importowanie listy wyrazów
 • Zmiana preferencji słownika
 • Posługiwanie się słownikami w grupie roboczej

Style

Style akapitowe i znakowe

 • Informacje o stylach znaków i akapitowych
 • Definiowanie stylów akapitowych lub znakowych
 • Oprzyj styl akapitowy lub znakowy na innym stylu
 • Importowanie stylów z innych dokumentów
 • Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign/InCopy
 • Edycja stylu przy użyciu okna dialogowego
 • Zmień definicję stylu na podstawie zaznaczonego tekstu
 • Usuwanie stylów znaków lub akapitowych
 • Zachowanie lub usunięcie przesłonięcia podczas nadawania stylów akapitowych
 • Wyczyść przesłonięcia stylu akapitu
 • Zerwanie powiązania między tekstem a jego stylem
 • Znajdź i zastąp style znakowe i akapitowe
 • Konwersja punktorów i numeracji w stylach na tekst

Inicjały i style zagnieżdżone

 • Nadawanie stylu znakowego dla inicjału
 • Utwórz jeden lub więcej stylów zagnieżdżonych
 • Tworzenie zagnieżdżonych stylów linii
 • Pętla przez style zagnieżdżone
 • Zakończ styl zagnieżdżony
 • Usuń formatowanie stylu zagnieżdżonego

Praca ze stylami

 • Powielanie stylów lub grup stylów
 • Grupowanie stylów
 • Przesuwanie lub zmiana porządku stylów

Typografia

Posługiwanie się czcionkami

 • Informacje o czcionkach
 • Stosowanie czcionek do tekstu
 • Przeglądanie czcionek
 • Czcionki OpenType
 • Praca z brakującymi czcionkami
 • Czcionki zainstalowane w dokumentach

Interlinia

 • Zmiana interlinii zaznaczonego tekstu
 • Stosowanie interlinii do całych akapitów

Kerning i światło

 • Informacje o kerningu i świetle
 • Używanie kerningu metrycznego
 • Używanie kerningu optycznego
 • Ręczne dostosowywanie kerningu
 • Zmiana domyślnego skoku kerningu
 • Wyłączanie kerningu dla zaznaczonego tekstu
 • Dostosowywanie światła
 • Wyróżnianie tekstu zawierającego niestandardowe ustawienia kerningu i światła
 • Dostosowywanie kerningu między wyrazami

Formatowanie znaków

 • Stosowanie przesunięcia linii bazowej
 • Stosowanie indeksu górnego i dolnego do znaków w czcionce innej niż OpenType
 • Stosowanie podkreślenia lub przekreślenia
 • Zmiana opcji podkreślenia lub przekreślenia
 • Stosowanie ligatur do par liter
 • Przypisywanie języka dla tekstu
 • Zmiana tekstu na Wersaliki lub Kapitaliki.
 • Określanie rozmiaru kapitalików
 • Zmiana wielkości liter
 • Zmiana skalowania w poziomie lub pionie
 • Skalowanie tekstu poprzez zmianę rozmiaru ramki tekstowej w programie InDesign
 • Pochylanie tekstu

Formatowanie akapitów

 • Dostosowywanie odstępów w akapicie
 • Używanie inicjałów wpuszczonych
 • Dodawanie linii nad lub pod akapitami
 • Sposoby sterowania miejscami zakończenia akapitu
 • Sterowanie miejscami zakończenia akapitu przy pomocy Opcji przenoszenia
 • Tworzenie wiszących znaków interpunkcyjnych

Wyrównywanie tekstu

 • Wyrównywanie lub justowanie tekstu
 • Wyrównywanie akapitów do siatki linii bazowych
 • Wyrównywanie do siatki linii bazowych tylko pierwszego wiersza
 • Tworzenie zrównoważonego tekstu w nagłówkach
 • Tworzenie akapitów obejmujących wiele łamów lub je dzielących

Tabulatory i wcięcia

 • Omówienie okna dialogowego Tabulatory
 • Ustawianie tabulatorów
 • Przenoszenie, usuwanie i edycja ustawień tabulatorów
 • Określanie znaków tabulatorów dziesiętnych
 • Dodawanie linii odniesienia tabulatora
 • Wstawianie tabulatorów wcięcia z prawej
 • Określanie wcięcia przy pomocy okna dialogowego Tabulatory
 • Określanie wcięć przy pomocy panelu Akapit lub panelu Sterowanie
 • Zerowanie wcięć
 • Tworzenie wcięcia wiszącego
 • Tworzenie wcięcia w prawo w ostatnim wierszu akapitu
 • Używanie polecenia “Wcięcie dotąd”

Punktowanie i numerowanie

 • Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list
 • Formatowanie listy wypunktowanej lub numerowanej
 • Zmiana znaku punktora
 • Dodawanie znaku punktora
 • Usuwanie znaku punktora
 • Zmiana opcji list numerowanych
 • Definiowanie list
 • Edycja zdefiniowanej listy
 • Tworzenie stylu akapitowego list
 • Tworzenie list wielopoziomowych
 • Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel
 • Ponowne rozpoczynanie lub kontynuacja numeracji listy
 • Konwertowanie punktorów i numerów list na tekst

Dzielenie wyrazów

 • Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów
 • Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów
 • Ustawianie opcji automatycznego dzielenia wyrazów dla danego akapitu
 • Zapobieganie niepożądanym podziałom słów
 • Wstawienie dywizu twardego
 • Wstawienie spacji twardej

Justowanie

 • Dopasowanie odstępów między wyrazami i literami w wyjustowanym tekście
 • Ustawianie skalowania glifów w wyjustowanym tekście
 • Używanie spacji justującej w wyjustowanym tekście
 • Wyróżnianie wierszy nadmiernie rozciągniętych lub zbyt zagęszczonych

Tabele

Tworzenie tabel

 • Utwórz tabelę od podstaw
 • Utwórz tabelę z istniejącego tekstu
 • Tabela osadzona wewnątrz drugiej
 • Importowanie tabel z innych aplikacji
 • Wstaw tekst do tabeli
 • Dodaj grafikę do tabeli
 • Dodawanie nagłówków i stopek tabeli

Wybór i edycja tabel

 • Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn tabeli
 • Wstawianie wierszy i kolumn
 • Usuwanie wierszy, kolumn lub tabel
 • Zmień wyrównywanie tabeli wewnątrz ramki
 • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie zawartości tabeli
 • Przenoszenie lub kopiowanie tabeli
 • Konwertuj tabele na tekst
 • Łączenie tabel
 • Praca z tabelami w widoku Korekty szpaltowej lub Wątku

Formatowanie Tabel

 • Zmień rozmiar kolumn, wierszy i tabel
 • Zmiana odstępów przed i za tabelą
 • Dzielenie tabel między ramki
 • Dodaj tekst przed tabelą
 • Formatowanie tekstu w tabeli
 • Wstawianie tabulatorów w komórce tabeli
 • Obróć tekst w komórce
 • Zmiana odstępów krawędziowych komórki
 • Scal komórki
 • Rozłącz komórki
 • Podziel komórki
 • Wyświetl zawartość niemieszczącej się komórki
 • Przytnij obraz w komórce

Obrysy i wypełnienia tabel

 • Informacje o obrysach i wypełnieniach tabel
 • Zmiana obramowania tabeli
 • Dodawanie obrysu i wypełnienie stosując Opcje komórki
 • Dodawanie obrysu do komórek przy użyciu panelu Obrys
 • Dodawanie wypełnienia do komórek używając panelu Próbki
 • Dodawanie gradientu do komórek używając panelu Gradient
 • Dodaj do komórki ukośne linie
 • Opcje wypełnienia i obrysu tabeli
 • Dodaj do tabeli przemienne obrysy
 • Dodaj do tabeli przemienne wypełnienia
 • Wyłącz przemienne obrysy i wypełnienia w tabeli

Style tabeli i komórki

 • Informacje o stylach tabeli i komórki
 • Definiowanie stylów tabeli i komórki
 • Wczytaj (importuj) style tabeli z innych dokumentów
 • Zastosuj style tabeli i komórki
 • Oprzyj styl tabeli lub komórki na innym stylu
 • Edycja stylów tabeli i komórki
 • Usuwanie stylów tabeli i komórki
 • Zmień definicję stylów tabeli lub komórki opartych na bieżącym formatowaniu
 • Chroń przed przesłonięciem formatowania lub usuń je, podczas stosowania stylu tabeli
 • Usuń przesłonięcia podczas stosowania stylu komórki
 • Czyszczenie atrybutów niezdefiniowanych przez styl
 • Wyczyść przesłonięcia tabeli lub komórki

Wymiana treści między programami InCopy i InDesign

Podstawy zarządzania obiegiem pracy

 • Sposoby pracy nad zawartością w programie InCopy

Zarządzane pliki

 • Najlepsze procedury postępowania przy pracy z plikami zarządzanymi
 • Obieg pracy z lokalnym serwerem
 • Wprowadzanie identyfikatora użytkownika
 • Ikony obiegu pracy

Wymiana zawartości

 • Pliki przydziału
 • Omówienie panelu Przydziały

Pakiety przydziału

 • Otrzymywanie pakietów w InCopy
 • Otwieranie pakietu
 • Zwracanie i przekazywanie pakietu

Posługiwanie się plikami

 • Otwieranie wspólnej zawartości
 • Pobierz zawartość InCopy
 • Uaktualnij zawartość podczas pracy w InCopy
 • Niezamierzone uaktualnienie pracy
 • Odkładanie zawartości
 • Odłóż zarządzaną zawartość po edycji
 • Zapis zmian w InCopy

Drukowanie

 • Drukowanie widoku Korekty szpaltowej lub Wątku
 • Drukowanie widoku Układ

Format PDF

 • Eksportowanie dokumentu InCopy do formatu Adobe PDF
 • Opcje Adobe PDF dla widoków Korekta szpaltowa i Wątek
 • Opcje Adobe PDF dla widoku Układ

Skróty klawiaturowe

 • Domyślne skróty klawiaturowe

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.