Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Adobe InDesign - moduł II

Kategoria: Grafika komputerowa,

Poziom: moduł II

Czas trwania: 24 godzin

Cena: 1800 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie Adobe InDesign – moduł II  to szkolenie dla osób, które poznały już zasady pracy w programie Adobe InDesign i pierwsze projekty mają już poza sobą. Zapraszamy tu nie tylko uczestników modułu pierwszego ale także tych, którzy przygodę z programem rozpoczynali samodzielnie.

Na zajęciach skupiamy się na zaawansowanych zagadnieniach z zakresu  tworzenia i składu dokumentów jedno i wielostronicowych, zarządzaniu stronami wzorcowymi, precyzyjnym formatowaniu tekstów i tworzeniu złożonych tabel w oparciu o style. Poznajemy zasady i sposoby sprawnego stosowania stylów akapitowych, obiektowych, pracy z długimi dokumentami oraz metody tworzenia książek, stosowania skryptów i formatowania GREP.

W końcowej części  zajęć skupiamy się także na wzbogacaniu dokumentów o funkcje multimedialne i przygotowanie elektronicznych publikacji interaktywnych.

Najbliższe terminy

21-23 stycznia 2019

Czego nauczymy?

 • Tworzenia dokumentów jedno i wielostronicowych
 • Zarządzania stronami wzorcowymi
 • Precyzyjnie formatować znaki i akapity
 • Tworzyć złożone tabele
 • Stosować style tekstowe, akapitowe obiektowe i tabel
 • Pracować z długimi dokumentami budując spisy i indeks
 • Tworzyć dokument książki
 • Stosować skrypty i formatowanie GREP
 • Sprawdzać i poprawnie przygotowywać pliki PDF
 • Wzbogacać dokumenty o funkcje multimedialne
 • Przygotowywać dokumenty formularzy interaktywnych

Czego oczekujemy?

Szkolenie to jako kontynuację proponujemy przede wszystkim uczestnikom naszych podstawowych szkoleń a także osobom, które samodzielnie rozpoczęły już pracę w Adobe InDesign.

Program

Elementy strony i wzorce:

 • zarządzanie stronami wzorcowymi
 • ustawienie struktury stron wzorcowych
 • ustawienia linii bazowych tekstu
 • sekcje w dokumencie i numeracja
 • warstwy
 • wzorce dokumentów
 • przeformatowania dokumentów

Kolor:

 • kolory CMYK, dodatkowe i farby specjalne
 • zarządzanie właściwościami farb – Ink Manager
 • symulacja wyglądu druku – Proof Setup

Długie dokumenty:

 • spisy treści i inne
 • indeksy
 • książka

Tekst i typografia:

 • precyzyjne formatowanie znaków
 • style znakowe
 • funkcje czcionek OpenType
 • style akapitowe
 • lokalne ustawienia linii bazowych tekstu
 • ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
 • automatyczne wypunktowanie i numeracja
 • style zagnieżdżone
 • przypisy
 • tekst na ścieżkach
 • zamiana tekstu na krzywe
 • odsyłacze (np: patrz str. 12)
 • hiperłącza
 • teksty warunkowy – Conditional Text

Elementy graficzne i inne obiekty:

 • importowane pliki – zalety i wady formatów
 • współpraca z innymi programami Adobe
 • grafiki zakotwiczone w ramkach tekstowych
 • efekty do obiektów
 • opcje elementów interaktywnych
 • style obiektów – ustawienia

Tabele:

 • tabele złożone
 • style komórek
 • style tabeli

Funkcje wyszukiwania i zamiany:

 • wyszukiwanie i zamiana tekstu
 • wyszukiwanie obiektów
 • opcje wyszukiwania wg. wzorca – GREP i Glyph

Skrypty:

 • dodawanie skryptów
 • wymagania programowe
 •  etykiety skryptów
 • język skryptów
 • konsolidacja danych zewnętrznych

Funkcje pomocnicze/sprawdzające programu InDesign:

 • edytor tekstowy
 • sprawdzanie pracy – Preflight
 • podgląd spłaszczania przezroczystości
 • podgląd nadrukowań
 • podgląd rozbarwień
 • parametry zalewkowania
 • zapisywanie dla starszych wersji programu
 • importowanie plików z programu QuarkXPress

Przygotowanie do druku:

 • eksport do formatu PDF – ustawienia dla standardów PDF/X
 • przygotowanie plików postscriptowych
 • eksport do formatu EPS
 • sprawdzanie plików PDF w programie Adobe Acrobat Pro

Dokumenty interaktywne:

 • umieszczanie elementów interaktywnych – wideo, dźwięki oraz pliki Flash
 • tworzenie przycisków
 • ustawienia hiperłączy
 • wstawianie zakładek
 • ustawianie przejść pomiędzy stronami
 • eksport do interaktywnego pliku PDF
 • eksport do formatu Flash
 • eksport do formatu ePub (XHTML, DTBook)

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.