Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Szkolenie InDesign

Szkolenie InDesign

Kategoria: DTP,

Poziom: moduł II

Czas trwania: 24 godzin

Cena: 1800 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie InDesign – moduł II

Szkolenie InDesign – moduł II to wspaniała propozycja dla osób, które chcą zgłębić tajniki projektowania i składu oraz poznać jeszcze lepiej i nabrać większej wprawy w posługiwaniu się programem Adobe InDesign. Szkolenie to jest drugą częścią kursu tematycznego InDesign.

Świat nieustannie rozwija się i ewoluuje. Również Adobe InDesign podąża drogą ciągłego rozwoju i adaptacji do kolejnych wyzwań w projektowaniu i składzie. Głodnym wiedzy i tym, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie DTP proponujemy drugą część szkolenia z obsługi programu InDesign.

Szkolenie InDesign – moduł II poświęcone jest zaawansowanym zagadnieniom związanym z DTP. W czasie szkolenia dowiesz się więcej o pracy z dokumentami jedno i wielostronicowymi, zarządzaniu stronami wzorcowymi czy pracy z długimi dokumentami, również o metodach tworzenia książek. Nie zabraknie bardziej szczegółowej wiedzy technicznej, dotyczącej precyzyjnego formatowania tekstów czy tworzenia złożonych tabel w oparciu o style. Powiemy również o zasadach i sposobach stosowania stylów akapitowych i obiektowych, o stosowaniu skryptów i formatowaniu GREP. Na końcu pokażemy, w jaki sposób wzbogacić dokumenty o funkcje multimedialne i przygotować zapierające dech w piersiach elektroniczne publikacje interaktywne.

Elementy strony i wzorce

Choć zagadnienie stron wzorcowych pojawia się w szkoleniu InDesign – moduł I wracamy do niego w drugim module. O stronach wzorcowych nigdy za wiele, tym bardziej, że ich odpowiednia konfiguracja zdecydowanie ułatwia skład. W czasie szkolenia uczymy, jak optymalnie ustawiać strukturę stron wzorcowych, w jaki sposób tworzyć wzorce dokumentów i jak je przeformatować.

Poza kwestiami zarządzania stronami wzorcowymi przyglądamy się uważniej elementom strony. Wśród poruszanych zagadnień pojawiają się ustawienia linii bazowych tekstów, tworzenie sekcji w dokumencie, numeracja czy praca z warstwami.

Mając świadomość, jak wiele pracy i uwagi wymaga skład dłuższych tekstów część zajęć poświęcamy również pracy z długimi dokumentami. Wśród problematycznych elementów, o których mówimy na szkoleniu znajdują się między innymi spisy treści, indeksy i przypisy. Dzięki tej wiedzy żaden dłuższy dokument – czy będzie to broszura, magazyn czy książka – nie będzie miał przed Tobą tajemnic!

Elementy graficzne i inne obiekty

Książkę, jak mówi polskie powiedzenie, ocenia się po okładce. Podobnie ze składem – to, w jaki sposób odbiorca oceni publikację, w dużej mierze zależy od jej strony wizualnej. Dlatego też nasze szkolenie InDesign przybliża zagadnienia elementów graficznych w składanych publikacjach.

W czasie zajęć będziemy pracować nad zakotwiczeniem grafik w ramkach tekstowych. Przyjrzymy się stylom obiektów i ich ustawieniom oraz efektom, które można przypisać obiektom. Ponieważ coraz częściej projektowanie i skład dotyczy publikacji webowych, w ramach szkolenia poznasz również opcje elementów interaktywnych. Wśród innych omawianych elementów wizualnych pojawiają się tabele i style, jakie można ustawić dla całych tabel i poszczególnych komórek.

Adobe InDesign zostało stworzone do współpracy z innymi programami Adobe, między innymi z programem Photoshop. W czasie zajęć omówimy możliwości, jakie daje korzystanie z różnych aplikacji z rodziny Adobe w pracy z programem InDesign.

Jeśli chcesz rozwinąć również swoje graficzne zdolności, to zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami ze ścieżki graficznej.

Tekst i typografia

Kurs InDesign to nie tylko praca nad ogólną, wizualną stroną składu, lecz również nad szczegółami – tekstem i typografią. Nauka i doskonalenie precyzyjnego formatowania znaków przypomina trochę pracę zecera, przeniesioną w realia XXI wieku.

Wśród poruszanych zagadnień pojawiają się style, które ułatwiają formatowanie większych partii tekstu (omawiamy style znakowe, akapitowe oraz zagnieżdżone). Podpowiemy, jak poradzić sobie z dzieleniem i przenoszeniem wyrazów oraz jak ustawić automatycznie wypunktowanie i numerację. Po naszym szkoleniu bez problemów zmienisz tekst na krzywe, umieścisz tekst na ścieżce, nie wspominając o tworzeniu odsyłaczy czy hiperłączy. Nie straszne Ci będą również ustawienia linii bazowych tekstu.

W czasie szkolenia mówimy także o tekście warunkowym (conditional text). Funkcja ta pozwala na stworzenie w jednym pliku projektów o różnej treści. Złożenie instrukcji obsługi w kilku językach czy ulotki skierowanej do odbiorców w różnym wieku nie będzie tak czasochłonne jak wcześniej. Z tekstem warunkowym od zmiany treści i stworzenia pdfa z plikiem skrojonym na miarę Twoich potrzeb dzieli Cię tylko kilka kliknięć myszką!

Funkcje wyszukiwania i zamiany oraz skrypty

Niektórzy jeszcze pamiętają czasy pisania na maszynie. Tylko uważny czytelnik był w stanie wyłapać błędy, a ich poprawienie wcale nie było takie łatwe. Dostępność komputerów i szeroka oferta edytorów tekstu przyniosły nowe wyzwania. Choć autokorekta zdaje się pomagać w pisaniu, nie raz potrafi zaskoczyć użytkownika swoimi decyzjami – których piszący nie zawsze jest świadomy. Funkcja wyszukiwania pozwala nie tylko poprawić błędy, ale również zmienić pojedyncze słowa czy powtarzające się fragmenty tekstu.

Nie inaczej jest w przypadku DTP i wyszukiwania tekstu czy obiektów w przygotowywanej publikacji. Dla ułatwienia pracy z programem warto zaprzyjaźnić się z wyszukiwaniem i zamianą tekstu czy funkcjami związanymi z wyszukiwaniem obrazu. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują opcje wyszukiwania według wzorca – GREP i Glyph.

Funkcja Glyph ułatwia pracę z czcionkami, np. ich zmianę na poziomie lokalnym – słowa czy akapitu. Z kolei funkcja GREP pozwala wykonać w całym tekście działania związane bezpośrednio z podstawowymi zadaniami składu i łamania. To dzięki GREP zlikwidujemy wiszące na końcu wiersza spójniki czy wyrażenia, uporządkujemy kwestię półpauz, tabulatorów i spacji w tekście czy zmienimy wersaliki na kapitaliki.

Warto również poznać lepiej funkcje pomocnicze i sprawdzające programu. Szybki rozwój oznacza pojawianie się nowych wersji programów DTP, dlatego też niezwykle przydatne w pracy będzie opanowanie umiejętności importowania plików z programu QuarkXPress oraz zapisu plików projektowych do wykorzystania w starszych wersjach programu InDesign. Wszystkie te zagadnienia wchodzą w skład naszego kursu.

Przygotowanie do druku i dokumenty interaktywne

Projektowanie skład coraz częściej wykorzystywane są do tworzenia publikacji elektronicznych. Tworzenie takich publikacji oznacza możliwość korzystania z niedostępnych dla publikacji papierowych narzędzi, takich jak dźwięki, wideo, pliki Flash, przyciski czy hiperłącza. Publikacje elektroniczne to również nowy sposób organizacji treści (np. z pomocą wstawianych zakładek) czy ustawiania przejść pomiędzy stronami.

Uzupełniając temat publikacji elektronicznych w czasie szkolenia zajmujemy się również kwestią eksportu do różnych formatów: interaktywnego pliku PDF, formatu Flash oraz Pub (XHTML, DTBook). Nie zapominamy jednak o przygotowywaniu publikacji do druku. Szkolenie uzupełniamy wiedzą z zakresu eksportu do formatów PDF (ustawienia dla standardów PDF/X), EPS oraz informacjami o tym, w jaki sposób przygotować pliki postscriptowe.

Jeśli szkolenie InDesign otworzyło przed Tobą nowe horyzonty w myśleniu o składzie i projektowaniu, to zapraszamy do zapoznania się z innymi szkoleniami ze ścieżki Grafika i DTP.

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie InDesign – moduł II przeznaczone jest głównie dla osób, które ukończyły szkolenie InDesign – moduł I oraz dla tych, który samodzielnie rozpoczęli pracę z programem i pragną poznać go lepiej. Zapraszamy tych, którzy chcą usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o programie Adobe InDesign.

Czego nauczymy?

 • Pracy z długimi dokumentami (w tym budowania spisów i indeksów), tworzenia dokumentów jedno i wielostronicowych
 • Pracy ze szczególnymi typami dokumentów, np. dokumentem książki czy dokumentami formularzy interaktywnych, wzbogacania dokumentów o funkcje multimedialne
 • Stosowania stylów tekstowych, akapitów obiektowych, tworzenia i stosowania złożonych tabel
 • Stosowania skryptów i formatowania GREP
 • Sprawdzania i poprawnego przygotowania plików PDF

Czego oczekujemy?

Podstawowa znajomość programu Adobe InDesign.

Program

Szczegółowy program Szkolenie InDesign – moduł II

Elementy strony i wzorce

 • zarządzanie stronami wzorcowymi
 • ustawienie struktury stron wzorcowych
 • ustawienia linii bazowych tekstu
 • sekcje w dokumencie i numeracja
 • warstwy
 • wzorce dokumentów
 • przeformatowania dokumentów

Zarządzanie kolorem

 • kolory CMYK, dodatkowe i farby specjalne
 • zarządzanie właściwościami farb – Ink Manager
 • symulacja wyglądu druku – Proof Setup

Praca z długimi dokumentami

 • spisy treści i inne elementy długich dokumentów
 • indeksy i przypisy
 • książka

Tekst i typografia

 • precyzyjne formatowanie znaków
 • style znakowe
 • funkcje czcionek OpenType
 • style akapitowe
 • lokalne ustawienia linii bazowych tekstu
 • ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
 • automatyczne wypunktowanie i numeracja
 • style zagnieżdżone
 • tekst na ścieżkach
 • zamiana tekstu na krzywe
 • odsyłacze (np: patrz str. 12)
 • hiperłącza
 • teksty warunkowy – Conditional Text

Elementy graficzne i inne obiekty

 • importowane pliki – zalety i wady formatów
 • współpraca z innymi programami Adobe
 • grafiki zakotwiczone w ramkach tekstowych
 • efekty do obiektów
 • opcje elementów interaktywnych
 • style obiektów – ustawienia

Wykorzystanie tabeli

 • tabele złożone
 • style komórek
 • style tabeli

Funkcje wyszukiwania i zamiany

 • wyszukiwanie i zamiana tekstu
 • wyszukiwanie obiektów
 • opcje wyszukiwania wg. wzorca – GREP i Glyph

Skrypty

 • dodawanie skryptów
 • wymagania programowe
 •  etykiety skryptów
 • język skryptów
 • konsolidacja danych zewnętrznych

Funkcje pomocnicze i sprawdzające programu InDesign

 • edytor tekstowy
 • sprawdzanie pracy – Preflight
 • podgląd spłaszczania przezroczystości
 • podgląd nadrukowań
 • podgląd rozbarwień
 • parametry zalewkowania
 • zapisywanie dla starszych wersji programu
 • importowanie plików z programu QuarkXPress

Przygotowanie do druku

 • eksport do formatu PDF – ustawienia dla standardów PDF/X
 • przygotowanie plików postscriptowych
 • eksport do formatu EPS
 • sprawdzanie plików PDF w programie Adobe Acrobat Pro

Dokumenty interaktywne

 • umieszczanie elementów interaktywnych – wideo, dźwięki oraz pliki Flash
 • tworzenie przycisków
 • ustawienia hiperłączy
 • wstawianie zakładek
 • ustawianie przejść pomiędzy stronami
 • eksport do interaktywnego pliku PDF
 • eksport do formatu Flash
 • eksport do formatu ePub (XHTML, DTBook)

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.