Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Szkolenie Affinity Designer

Szkolenie Affinity Designer

Kategoria: Grafika komputerowa,

Poziom: specjalistyczny

Czas trwania: 24 godzin

Cena: 1500 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie Affinity Designer

Szkolenie Affinity Designer swym zakresem obejmuje najistotniejsze elementy projektowania w nowoczesnym programie jakim jest Affinity Designer.

Program łączy w sobie zalety pracy z grafiką wektorową i pikselową jednocześnie! Nie musisz zmieniać programu aby retuszować zdjęcie, domalować fragment obrazu czy usunąć niepotrzebne szczegóły. Jednocześnie możesz tworzyć i edytować skomplikowane elementy wektorowe.

W trakcie takich zajęć, uczestnicy mają możliwość poznać szeroki zakres zagadnień związanych z tworzeniem i modyfikacją grafiki komputerowej oraz składem publikacji tj. logo, banery, ulotki, reklamy prasowe, plakaty.

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą wydajnie pracować w obszarach roboczych Affinity Designer (nazwanych Personas).

Czego nauczymy?

W trakcie szkolenia nauczymy:

 • Wywoływania i edycji zdjęć w formacie RAW
 • Rysowania i malowania z użyciem tabletu Wacom
 • Wycinania obiektów z tła i tworzenia atrakcyjnych kompozycji
 • Retuszu drobnych artefaktów i usuwania zbytecznych elementów fotografii
 • Pracy z maskami warstw
 • Przekształceń warstw i obiektów
 • Tworzenia realistycznych (lub nie) montaży i fotomontaży
 • Poprawiania jakości swoich zdjęć, obrazów i innych prac plastycznych (usuwanie szumu, wyostrzanie)
 • Tworzenia ramek, efektów specjalnych i wykorzystania filtrów
 • Dostosowania kolorystyki obrazu oraz przygotowania efektu typu Sepia czy zdjęć czarno-białych
 • Zarządzania wielkością grafiki – dopasowanie do druku i internetu
 • Tworzenie kształtów i figur wektorowych
 • Edycji obiektów wektorowych
 • Nadawania i edycji kolorów i tekstur
 • Malowania , rysowania ścieżek oraz użycia symboli
 • Transformacji i przekształceń ścieżek
 • Tworzenia ilustracji wektorowych
 • Wykorzystania masek i narzędzi edycyjnych do budowy złożonych ilustracji
 • Wprowadzania i formatowania tekstów
 • Łączenia grafiki wektorowej ze zdjęciami
 • Dodawanie cieni, i stylizacji pracy
 • Stosowania efektów
 • Tworzenia dokumentów jedno i wielostronicowych
 • Instalowania i zarządzania czcionkami
 • Tworzenie papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
 • Przygotowywania plików PDF i PDF/X
 • Poprawnego przygotowania pracy do druku i prezentacji w Internecie
 • Sprawdzania przygotowanych plików PDF w Adobe Acrobat

Czego oczekujemy?

Nie musisz mieć doświadczenia, aby wziąć udział w tym szkoleniu.

Program

Program szkolenia Affinity Designer

Preferencje programu

 • Optymalne ustawienia preferencji programu
 • Ustawienia przestrzeni barwnej pracy

Obszar roboczy – Personas

 • Zapoznanie z narzędziami
 • Wykorzystanie menu kontekstowego
 • Wybór „Persona” właściwego dla wykonania określonego zadania

Dokument/plik

 • Tworzenie nowego dokumentu (piksele, wektory, obszary robocze)
 • Budowa obrazu i formaty zapisu
 • Dokumenty wektorowe – strefy kompozycji
 • Zmiana rozmiarów dokumentu
 • Modele kolorów w stosowane dokumentach – RGB, HSL, CMYK i Lab
 • Kolory/farby dodatkowe
 • Typowe formaty zapisu i eksportowania plików

Współpraca pomiędzy programami:

 • Współpraca z MS Office, Adobe CS, Corel
 • Import i eksport typowych formatów

Typy przygotowywanych prac:

 • Zdjęcia przygotowane do druku i publikacji elektronicznych
 • Montaże
 • Logotypy i ilustracje wektorowe
 • Projekty opakowań
 • Papier firmowy, koperta, wizytówka
 • Reklamy modułowe, jednostronicowe, rozkładówki
 • Rollup’y i bilboard’y
 • Broszurki i katalogi

Prace wykonywane w „Pixel Persona”:

 • Malowanie i narzędzia malarskie
 • Praca z tabletem Wacom
 • Podstawy selekcji i narzędzia zaznaczania
 • Wycinanie obiektów z tła
 • Edycja zaznaczenia
 • Retusz i narzędzia retuszu
 • Narzędzia ręcznej korekcji świateł i kolorów
 • Ręczna korekta ostrości
 • Korekta sylwetki i budowy ciała
 • Praca z warstwami
 • Przekształcenia warstw – montaże wielowarstwowe
 • Filtry korekcyjne
 • Korekta tonalna i barwna
 • Narzędzia korekcji kolorów, świateł i kontrastu
 • Maski warstw
 • Montaże wielowarstwowe z użyciem masek
 • Efekty specjalne
 • Praca z tekstem
 • Zarządzanie wielkością dokumentu
 • Edycja zdjęć w formacie CameraRaw
 • Zapis pracy do wydruku i prezentacji w sieci

Prace wykonywane w „Draw Persona”

 • Tworzenie i edycja prostych kształtów wektorowych
 • Grupowanie i blokowanie obiektów, praca z grupą
 • Zaznaczanie obiektów
 • Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek
 • Dodawanie kolorów do listy próbek
 • Tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych
 • Kolory dodatkowe
 • Tryby podglądu, linie pomocnicze
 • Narzędzi rysunkowe i ich opcje
 • Narzędzia malarskie i malowanie
 • Narzędzia transformacji i edycji ścieżek
 • Import i praca z grafiką bitmapową
 • Praca z tekstem
 • Maskowanie
 • Dodawanie i edycja efektów
 • Tworzenie obiektów à la 3D
 • Tworzenie ilustracji wektorowych
 • Przygotowanie grafiki do publikacji w Internecie
 • Umieszczanie tekstu
 • Dopasowanie grafiki
 • Opcje podglądu dokumentu
 • Obłamywanie obiektów tekstem
 • Automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu
 • Edytor tekstu
 • Stosowanie czcionek
 • Zaawansowane cechy czcionek OpenType
 • Formatowanie znaków
 • Znaki specjalne
 • Formatowanie akapitów
 • Odstępy przed i po akapicie
 • Wyrównanie akapitu
 • Inicjały
 • Tabulatory
 • Ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
 • Style znakowe i style akapitowe
 • Nadawanie kolorów obiektom
 • Importowanie ilustracji z zewnętrznych programów
 • Zapisywanie pracy
 • Sprawdzanie poprawności pliku
 • Drukowanie dokumentów – parametry ustawień
 • Eksport do popularnych formatów: PDF, PSD, PNG, JPG, SVG – ustawienia

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.