Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Szkolenie Affinity Photo i Affinity Designer – migracja

Szkolenie Affinity Photo i Affinity Designer – migracja

Kategoria: Grafika komputerowa,

Poziom: specjalistyczny

Czas trwania: 24 godzin

Cena: 1600 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie Affinity Photo i Affinity Designer – migracja ze środowiska Adobe / Corel.

Szkolenie to może okazać się najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem na rozpoczęcie pracy
z tym zaawansowanym oprogramowaniem.

Podstawowym założeniem zajęć jest wdrożenie programów Affinity Photo i Affinity Designer, dla osób które posiadają doświadczenie w pracy z grafiką pikselową i wektorową,  poprzez migrację ze środowiska Adobe i Core. Po ukończeniu kursu będziesz wiedział, jak od początku do końca zrealizować swój własny pomysł w Affinity!

Dla kogo jest to szkolenie?

Nasze szkolenie dedykujemy wszystkim, którzy chcą wydajnie pracować w obszarach roboczych Affinity Photo i Affinity Designer.

Czego nauczymy?

Podstawowym założeniem zajęć jest wdrożenie programów Affinity Photo i Affinity Designer, dla osób które posiadają doświadczenie w pracy z grafiką pikselową i wektorową,  poprzez migrację ze środowiska Adobe i Core. Po ukończeniu kursu będziesz wiedział, jak od początku do końca zrealizować swój własny pomysł w Affinity!

Czego oczekujemy?

Szkolenie umożliwia migrację,  a więc wdrożenie metod pracy na programach Affinity dla osób znających programy do grafiki wektorowej czy bitmapowej – Adobe lub/i CorelDRAW. Podsumowując, wymagane jest minimum podstawowe doświadczenie w pracy z grafiką pikselową i wektorową.

Program

Program szkolenia Affinity Photo i Affinity Designer – migracja

AFFINITY PHOTO

Preferencje programu

 • Optymalne ustawienia preferencji programu
 • Ustawienia przestrzeni barwnej

Obszar roboczy

 • Personas – dedykowane przestrzenie robocze
 • Wybór przestrzeni roboczej właściwego dla wykonania określonego zadania
 • Zapoznanie z narzędziami
 • Wykorzystanie menu kontekstowego

Dokument / obraz

 • Otwieranie zdjęć i dokumentów
 • Otwieranie plików RAW
 • Umieszczanie / osadzanie plików
 • Powiększanie przewijanie
 • Zapisywanie pracy
 • Eksport do innych formatów plików graficznych

Edycja zdjęć w formacie Raw – Develop Persona

 • „Wywoływanie” plików RAW
 • Edycja podstawowa
 • Korekta obiektywu
 • Ostrzenie i redukcja szumu
 • Korekta tonalna
 • Zmiany w wybranych obszarach zdjęcia – Overlays

Retusz i narzędzia retuszu

 • Pędzel korygujący
 • Łatanie
 • Klonowanie / stemplowanie
 • Retusz z zastosowaniem separacji częstotliwościowej

Praca z warstwami

 • Właściwości warstwy
 • Funkcje przenikania
 • Warstwy korekcyjne
 • Warstwy filtrów
 • Maski warstw
 • Style warstw

Malowanie i ścieranie

 • Współpraca z tabletami graficznymi Wacom
 • Realistyczne pędzle
 • Ścieranie czy maskowanie?
 • Modyfikacje pędzli
 • Pędzle mieszania i zastępowania kolorów

Korekta kolorystyczna

 • Narzędzia ręcznej korekcji świateł, cieni i barw
 • Ręczna korekta ostrości
 • Filtry korekcyjne
 • Korekta tonalna i barwna

Praca z tekstem

 • Tekst ozdobny i bloki tekstu
 • Formatowanie znaków i akapitów
 • Zastosowanie cech czcionek OpenType

Filtry i efekty specjalne

 • Stosowanie filtrów i efektów
 • Usuwanie mgły
 • Oświetlenie sceny
 • Szumy
 • Wyostrzenia i rozmycia
 • Instalowanie zewnętrznych filtrów

Formowanie – Liquify Persona

 • Korekta kształtu
 • Rozciąganie, zgniatanie i skręcanie
 • Przywracanie zmian
 • Blokowanie możliwości zmian

Przydatne funkcje

 • Focus merge – łączenie obrazów z uwzględnieniem ostrości
 • Panorama – łączenie obrazów w zdjęcia panoramiczne
 • HDR – powiększony zakres tonalny
 • Tone mapping – kreatywne odwzorowanie kolorów obrazu

Eksport pracy do wydruku i prezentacji w sieci

 • Zarządzanie wielkością dokumentu
 • Export Persona
 • Opcje eksportu
 • Współpraca z innymi programami

AFFINITY DESIGNER

Preferencje programu

 • Optymalne ustawienia preferencji programu
 • Ustawienia przestrzeni barwnej pracy

Dokument/plik

 • Tworzenie nowego dokumentu (piksele, wektory, obszary robocze)
 • Dokumenty wektorowe – strefy kompozycji
 • Zmiana rozmiarów dokumentu
 • Modele kolorów w stosowane dokumentach – RGB, HSL, CMYK i Lab
 • Kolory/farby dodatkowe
 • Typowe formaty zapisu i eksportowania plików
 • Tryby podglądu, linie pomocnicze

Współpraca pomiędzy programami:

 • Współpraca z MS Office, Adobe, Corel
 • Import i eksport typowych formatów

Prace wykonywane w „Draw Persona”

Krzywe i kształty

 • Tworzenie i edycja kształtów wektorowych
 • Zaznaczanie obiektów
 • Zaokrąglanie rogów
 • Grupowanie i blokowanie obiektów, praca z grupą

Wypełnienia i obrysy

 • Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek
 • Dodawanie kolorów do listy próbek
 • Próbkowanie koloru
 • Tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych
 • Kolory dodatkowe
 • Nadrukowania

Narzędzi rysunkowe i ich opcje

 • Narzędzia malarskie i malowanie
 • Tworzenie pędzli
 • Modyfikacja pociągnięć pędzli
 • Współpraca z tabletem graficznym WACOM

Warstwy

 • Zarządzanie warstwami
 • Maskowanie / kadrowanie
 • Przezroczystość i funkcje przenikania
 • Warstwy dopasowania
 • Warstwy filtrów

Praca z tekstem

 • Umieszczanie tekstu
 • Obłamywanie obiektów tekstem
 • Automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu
 • Edytor tekstu
 • Stosowanie czcionek
 • Zaawansowane cechy czcionek OpenType
 • Formatowanie znaków
 • Znaki specjalne
 • Formatowanie akapitów
 • Odstępy przed i po akapicie
 • Wyrównanie akapitu
 • Inicjały
 • Tabulatory
 • Style znakowe i style akapitowe

Importowanie z zewnętrznych programów

 • Import i praca z grafiką bitmapową
 • Import ilustracji wektorowych

Zapisywanie prac i eksport do innych formatów

 • Zapisywanie pracy
 • Przygotowanie grafiki do publikacji w Internecie
 • Eksport do popularnych formatów: PDF, PSD, PNG, JPG, SVG – ustawienia
 • Drukowanie dokumentów – parametry ustawień

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.