Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Szkolenie Infografika w praktyce

Szkolenie Infografika w praktyce

Kategoria: Grafika komputerowa,

Poziom: moduł II

Czas trwania: 8 godzin

Cena: 650 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie Infografika w praktyce – moduł II

W czasach, gdy dociera do nas coraz więcej informacji, umiejętność ich graficznego zinterpretowania może poprawić skuteczność komunikacji między nadawcą i odbiorcą. Pomoże ona szybciej zrozumieć trendy wyłaniające się z zebranych danych statystycznych oraz dostrzec aberracje, które owe trendy zakłócają.

Zajęcia będą szczególnie przydatne dla pracowników firm badawczych, działów sprzedaży, analityków procesów wewnątrz firmy. Zainteresować nimi powinny się też osoby zarządzające treścią. Np. pracownicy mediów, reklamy i marketingu oraz graficy tam zatrudnieni.

Dzięki podstawowej wiedzy teoretycznej pogłębionej przez zajęcia praktyczne otworzy się przed nimi szansa tworzenia szybkich, zrozumiałych i skutecznych komunikatów wizualnych. Dzięki temu wzrośnie wiedza i świadomość odbiorców, co może przełożyć się na podjęcie przez nich pożądanych z punktu nadawcy działań. Jeśli tylko chcecie zdobyć lub poszerzyć swoją wiedze z zakresu wizualizacji danych, zapraszamy na seminarium.

Wymagania:

podstawowa znajomość programu Adobe Illustrator, Adobe InDesign lub MS Excel.

Na szkoleniu Infografika w praktyce – moduł II nauczymy:

 • poprawnego przygotowania danych
 • grupowania, selekcji i redukcji danych
 • obsługi arkusza kalkulacyjnego oraz narzędzi służących do kreacji programu Adobe Illustrator
 • tworzenia prostych ikon poprawiających komunikatywność wykresów
 • doboru właściwej formy graficznej do prezentowanej treści
 • poprawnej kompozycji infografiki wpływającej na właściwą kolejność przyswajania informacji
 • wprowadzenia interakcji w celu zaprezentowania dodatkowych danych z użyciem programu Adobe InDesign.

 

Program

I CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rodzaje wykresów

wykres słupkowy

 • słupki
 • kolumny
 • stosy
 • multiplikacja ikon

wykres kołowy

 • ciasteczkowy
 • pierścieniowy
 • powierzchniowy (wielkość ikon)

wykres liniowy

 • oś czasu
 • klasyczny
 • warstwowy
  • wykres punktowy
  • wykres przepływowy
  • wykres rozetowy
  • kartogram
 • mapa kołowa
 • mapa próbkowana
 • mapa liniowa
 • mapa cieplna
 • mapa przewodnikowa
 • lokalizator
  • schemat organizacyjny
  • schemat proceduralny

Jak dobrać formę wykresu do rodzaju danych, którymi dysponujemy?

 • porównywanie wielkości
  • na osi
  • w przestrzeni
 • rozwój trendu
 • upływ czasu
 • porządkowanie danych

Funkcja i wykorzystanie koloru

 • funkcja wyróżniająca
 • funkcja selekcjonująca
 • funkcja wartościująca
 • kolorystyka prawidłowego komunikatu wizualnego

Zasady kompozycji komunikatu wizualnego

Prawidłowe wykorzystanie typografii w celu poprawy czytelności infografiki

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wprowadzenie do programu Adobe Illustrator

interface

przestrzeń robocza

podstawowe narzędzia

 • narzędzia wyboru
 • narzędzia edycji koloru
 • narzędzia edycji obiektu
 • narzędzia edycji kształtu: edycja krzywych, ścieżki złożone, odnajdywanie ścieżek

arkusz kalkulacyjny

 • możliwości
 • ograniczenia

narzędzia typograficzne

Praktyka

Wizualizacja danych w oparciu o funkcje arkusza kalkulacyjnego

 • wykresy słupkowe
 • wykresy kołowe
 • wykresy liniowe
 • wykresy radarowe
 • wykresy punktowe

Wizualizacja danych w oparciu o inne narzędzia programu Adobe Illustrator

 • wykresy przepływowe
 • wykresy rozetowe
 • kartogramy
 • schematy organizacyjne
 • wykresy proceduralne

Rysowanie i prawidłowe wykorzystanie ikon

 • dobór stylu: kontur, kształt, kolory, obwiednia
 • kreacja

Rysownie klipartów

 • import zdjęcia
 • ustalenie hierarchii
 • adaptacja stylu
 • kreacja

Tworzenie layoutu informacji wizualnej

 • druk
 • media elektroniczne

Komponowanie złożonych komunikatów z wykonanych podczas zajęć elementów graficznych

Wykorzystanie innego oprogramowania pod kątem stworzenia infografiki

 1. Adobe Photoshop animacja gifów na potrzeby infografiki
 2. Adobe InDesign edycja teksu/danych, skład infografiki

druk

media elektroniczne

 1. Office/LibreOffce edycja danych
 2. Konsultacja projektów.

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.