Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Montaż filmowy ze specjalizacją - pakiet

Kategoria: Montaż filmowy i animacja,

Poziom: pakiet

Czas trwania: 56 godzin

Cena: 4600 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie pakietowe Montaż filmowy ze specjalizacją składa się ze szkolenia Montaż i postrodukcja filmowa oraz szkolenia specjalistycznego Kolor w filmie.

Szkolenie Montaż i postprodukcja filmowa – Adobe Premiere adresowane jest do wszystkich zainteresowanych pracą z filmem. Doświadczony montażysta podzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami przy pracy nad filmowymi projektami. Wychodząc z założenia, ze montaż jest przede wszystkim sztuką opowiadania historii, realizujemy zagadnienia nie tylko związane z poznaniem samych programów. Szkolenie zostało przygotowane tak, by po jego zakończeniu uczestnik był w stanie samodzielnie realizować projekty związane z montażem, postprodukcją i udźwiękowieniem krótkiego filmu te szczególnym uwzględnieniem typowych dla pracy z filmem form artystycznych reportażu, reklamy, wywiadu czy teledysku.

Podczas szkolenia Kolor w filmie zdobędziesz nie tylko techniczne umiejętności pracy z kolorem, ale poznasz również mechanizmy wykorzystywania koloru w filmie, by wzbudzać w widzach konkretne emocje i przekazywać im informacje na poziomie podświadomym. Kolor to wbrew pozorom nie nauka ścisła. To element sztuki filmowej rozmazany pomiędzy dźwiękiem i obrazem. To właśnie jego umiejętne wykorzystanie odróżnia filmy wybitne od przeciętnych, filmy, które się nam zaledwie podobały od tych, które możemy oglądać w nieskończoność.

Należy pamiętać, że w filmie nic nie jest (lub przynajmniej nie powinno być) przypadkowe. Każdy przedmiot, rekwizyt, dźwięk, ubiór – wszystkie one są częścią “production design”. To samo tyczy się koloru, który potrafi nie tylko upiększyć nasz materiał filmowy, ale również budować nastrój, pokazywać przemianę bohatera, czy przykładowo kierować uwagą widza.

Gdy zapytać kogoś czym jest kolor i jakie jest jego znaczenie w filmie, często usłyszymy, że jest to jedynie psychologiczna reakcja na różne długości fal widzialnego światła. Oczywiście jest to prawda, gdyż właśnie tak postrzegamy świat wokół nas. Jednak pytanie – “Jak można wykorzystać kolor do opowiedzenia historii?” wydaje się zasadnicze.

Najbliższe terminy

Etap 1: Montaż i postprodukcja filmowa - 7-11 stycznia 2019
Etap 2: Kolor w filmie - 24-25 stycznia 2019

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie Montaż filmowy ze specjalizacją adresowane jest do wszystkich zainteresowanych pracą z filmem.

Czego nauczymy?

W ramach zajęć Montaż filmowy ze specjalizacją zostanie wdrożona umiejętność montażu filmowego rozumianego jako całość procesu oraz korzystania z narzędzi programów w kierunku pracy z kolorem.

W ramach realizowanych na szkoleniu zadań wykorzystane będą materiały filmowe pochodzące z dronów, aparatów fotograficznych, profesjonalnych kamer filmowych wysokiej klasy, i telefonów komórkowych. Dzięki temu zastosujemy zasady manipulowania kolorem
i dopasowania wszystkich materiałów do siebie tak, aby stanowiły jedną spójną całość, co ostatecznie umożliwi nadanie projektowi, zgodnego z założeniami, charakteru.

Program

ADOBE PREMIERE CC:

Organizacja pracy – sortowanie materiału, selekcja ujęć w Adobe Premiere.
Dobre praktyki rejestracji materiału filmowego.
Zarządzanie mediami i plikami projektu.
Przenoszenie projektu między stacjami montażowymi.
Prawidłowa konstrukcja sekwencji i ich zagnieżdżania.
Sekrety eksperckie i optymalizacja całego procesu montażu.
Najważniejsze elementy identyfikacji i delegacji zadań do innych aplikacji/działów produkcji.
Kluczowanie pracy z greenscrenem.

WPROWADZENIE DO AFTER EFFECTS CC:

Czym jest compositing?
Prezentacja przykładów.
Integracja Adobe Premiere z After Effects.
Interfejs użytkownika.
Import źródeł.
Tworzenie nowej kompozycji.
Idea pracy na warstwach.
Animowanie podstawowych właściwości.
Zarządzanie klatkami kluczowymi.
Używanie szablonów animacji.
Tworzenie dynamicznych szablonów do wykorzystania w Adobe Efter Effects.
Adobe Efter Effects jako alternatywa dla Hitler’a.

OBRÓBKA DŹWIĘKU

PRACA Z DŹWIĘKIEM W ADOBE AUDITION CC:

Peak, normalizacja, kompresja.
Czyszczenie, usuwanie drobnych zgrzytów.
Odszumianie, wzbogacanie.
Zaawansowane filtry dźwiękowe.
Tryb wielościeżkowy.

 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH DŹWIĘKÓW I PODKŁADÓW MUZYCZNYCH

ADOBE SPEEDGRADE

Korekta a gradacja koloru.
Teoria koloru w filmie.
Praktyka w projektach.

TYPOGRAFIA W FILMIE (NAPISY I PLANSZE):

Wprowadzenie do narzędzia.
Titler Premiere CC.
Podstawowe zasady typografii filmowej.
Przygotowanie plansz czołowych/końcowych.
Przygotowanie animowanej listy płac.
Integracja z Adobe Photoshop CC i Adobe After Effects CC.

EKSPORT FILMU:

Eksportowanie do popularnych formatów i na popularne nośniki: internet, DVD, BluRay.
Korzystanie z presetów.
Różnica między kontenerem a kodekiem.
Optymalizacja eksportu pod kątem wielkości/jakości pliku.

PROJEKTY:

Wywiad.
Reklama.
Etiuda.
Reportaż.

Język filmowy w kontekście koloru w filmie

– kolor,
– barwa,
– dominanta,
– monochrom,
– dopełnienie,
– komunikacja a kolor,
– inne.

Korekta a gradacja kolorów

– dwa procesy barwnej obróbki materiału,
– zasady prawidłowego stosowania,
– metody ułatwiające pracę.

Ładunek emocjonalny koloru oraz palety barwne

– budowanie nastroju i opowiadanie historii kolorem,
– oddziaływanie koloru na psychikę widza,
– świadome użycie koloru jako narzędzie.

Arytmetyka manipulacji kolorem

– cyfrowa manipulacja kolorem a zasady matematyczne,
– niezmienne i fundamentalne prawa koloru i arytmetyki,
– wiedza a możliwość przewidywania rezultatów swoich zadań,
– format, kompresja, kodek a kolor – na czym polega różnica? Jaką kamerę wybrać? Jaki wpływ ma kolor i jakość filmu?

Narzędzia do pracy z kolorem

– Adobe Premiere,
– Adobe SpeedGrade,
– zasady wydajnej pracy,
– podwyższenie poziomu – rezultaty pracy.

Projekty w praktyce

– praca na komercyjnych filmowych materiałach wysokiej jakości.
– odpowiedź na pytanie na czym polega różnica między dobrym, przeciętnym a złym materiałem filmowym – w praktyce.
– sposoby pracy z trudnym materiałem – kreatywne podejścia.

 

 

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.