Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Szkolenie Poprawność w projekcie

Szkolenie Poprawność w projekcie

Kategoria: DTP,

Poziom: specjalistyczny

Czas trwania: 8 godzin

Cena: 650 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Poprawność w projekcie

Na szkolenie Poprawność w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy rozpoczynają swoją kreatywną drogę zawodową polegającą na projektowaniu graficznym różnorodnych prac – ulotek, broszur, gazet oraz innych publikacji internetowych i mobilnych. Szkolenie polecamy osobom, które chcą poznać główne reguły dotyczące projektowania, są zainteresowane umiejętnym wdrożeniem zasad typograficznych w projekcie, a także norm językowych, których nie warto przekraczać w projektowaniu publikacji drukowanych i cyfrowych.

FORMY SZKOLENIA

W ramach tego warsztatowego szkolenia trener, designer, konsultant graficzny podzieli się swoją wiedzą i uwrażliwi na dobre rozwiązania, zainspiruje do odwagi twórczej, ale zgodnej ze współczesnym designem. W czasie spotkania będą wykorzystanie takie formy zajęć jak: prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności oceny poprawności projektu w oparciu o zadania typograficzne z użyciem aplikacji do składu (Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop lub CorelDRAW).

CZEGO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ NA SZKOLENIU POPRAWNOŚĆ W PROJEKCIE?

 • zasad poprawnego formatowania tekstu publikacji,
 • dobierania wielkości fontów, interlinii, szerokości łamów i szpalt, właściwego justowania, kerningu, trackingu i innych elementów składu,
 • dobierania fontów pod kątem czytelności, charakteru publikacji, bogactwa znaków (glyph), właściwego używania cudzysłówów, nawiasów, dywizów, półpauz i pauz, w języku polskim oraz w innych językach,
 • kreowania oryginalnych rozwiązań typograficznych, w tym powtarzalnych elementów projektu w celu tworzenia makiety i bibliotek podręcznych projektów, oraz używania koloru w tekście,
 • zrozumienia wpływu ilustracji na formatowanie tekstu i unikania podstawowych błędów podczas umieszczania zdjęć w tekście,
 • pojęcia związku między sposobem pisania tekstu a jego formą wizualną
 • redagowania edytorskiego, czyli synergii metod redakcyjnych i technicznych w celu nadawania profesjonalnej formy składu, oraz unikania najczęstszych błędów, jak „bękarty”, wiszące spójniki, niewłaściwych odstępów między wyrazami, itp,
 • zasad współpracy z zawodową korektą (i sensu tej współpracy, mimo automatycznej korekty tekstu w programach edytorskich), w tym zasad wprowadzanie korekty przez grafika.

PROGRAM SZKOLENIA POPRAWNOŚĆ W PROJEKCIE:

Projektowanie graficzne a składanie tekstu

Jakie wpływ ma dobra albo zła typografia na treść przekazu? Jak odróżnić zły i dobry skład?

 • szpalty a łamy tekstu w projekcie, dobór szerokości szpalt, rozwiązania standardowe i wariacje,
 • ilustracje w tekście, teksty bez ilustracji i litery w roli grafiki,
 • zasady narracji typograficznej, hierarchie i kontrasty,
 • proste i złożone projekty typograficzne, przykłady i ćwiczenia,
 • ingerowanie w tekst podczas składania, dobre praktyki,
 • mądra rozmowa grafika z autorem tekstu, zasady dobrej komunikacji.

Niezbędnik typograficzny

 • wpływ kroju, wielkości i sposobu rozłożenia liter w tekście na czytelność,
 • błędy składu i zasady poprawności typograficznej,
 • bogactwo znaków (glyphs) zawartych w zestawach fontów i sposób ich wykorzystania,
 • zróżnicowanie użycia cudzysłowów, nawiasów, dzielenia wyrazów, itp. w różnych językach,
 • tytuły, śródtytuły, leady i inne wyróżnienia w procesie projektowania graficznego i redagowania,

Poprawność pisania — zasady, o których łatwo zapomnieć

 • do czego potrzebna jest korekta, skoro mamy automatyczną autokorektę?
 • najczęstsze błędy „korektorskie” i udział grafika-projektanta w ich eliminacji,
 • plaga „ortografii korporacyjnej” i sposoby jej eliminowania,
 • pisanie tekstu „pod projekt graficzny” a łamanie tekstu gotowego,
 • udział projektanta tworzeniu tytułów, śródtytułów, leadów i innych wyróżnionych elementów tekstu.

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.