Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Skład drukarski i multimedialny - specjalistyczny

Kategoria: DTP,

Poziom: specjalistyczny

Czas trwania: 64 godzin

Cena: 4000 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie Skład drukarski i multimedialny – pakiet zintegrowany – łączy w swym zakresie tradycyjne techniki pracy w DTP oraz zasady składu wielostronicowego pod publikacje elektroniczne.

Uczestnicy na zajęciach poznają sposoby pracy w programach Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign z elementami Adobe Acrobat i poznają proces druku zaczynając od tworzenia i modyfikacji grafiki komputerowej przez skład publikacji wielostronicowej na poziomie podstawowym.

Jednak zakres jest poszerzony zgodnie z aktualną potrzebą branży o moduł składu publikacji pod urządzenia przenośne – tablety, iPad itp. Uczestnik osiąga po zajęciach poziom samodzielnej pracy w programach na poziomie podstawowym oraz wiedzę w zakresie składu tradycyjnego i elektronicznego publikacji. 

Najbliższe terminy

Etap I: Projektowanie i skład - druk i publikacje elektroniczne moduł I
8-12 kwietnia 2018

Etap II: Tworzenie interaktywnych publikacji nie tylko na tablety
17-19 czerwca 2018

Czego nauczymy?

Etap I – Techniki DTP – projektowanie i skład graficzny

 • Współpracy w ramach Adobe Creative Cloud
 • Wykorzystania zasobów CC: czcionki zdjęcia, grafiki, zestawy kolorów
 • Współpracy z aplikacjami na telefony i tablety
 • Wywoływania i edycji zdjęć w formacie RAW
 • Rysowania i malowania w programie Adobe Photoshop z użyciem tabletu Wacom
 • Wycinania obiektów z tła i tworzenia atrakcyjnych kompozycji
 • Poprawiania wyglądu ludzi (usuwanie pryszczy, zmarszczek i odchudzanie)
 • Retuszu drobnych artefaktów i usuwania zbytecznych elementów fotografii
 • Pracy z warstwami i obiektami inteligentnymi
 • Pracy z maskami warstw
 • Przekształceń warstw i obiektów inteligentnych
 • Tworzenia realistycznych (lub nie) montaży i fotomontaży
 • Poprawiania jakości swoich zdjęć, obrazów i innych prac plastycznych (usuwanie szumu, wyostrzanie)
 • Tworzenia ramek, efektów specjalnych i wykorzystania filtrów
 • Dostosowania kolorystyki obrazu oraz przygotowania efektu typu Sepia czy zdjęć czarno-białych
 • Zarządzania wielkością grafiki – dopasowanie do druku i Internetu
 • Tworzenia prostych kształtów i figur wektorowych
 • Edycji obiektów wektorowych
 • Dodawania i edycji kolorów i tekstur
 • Użycia narzędzi z grupy Pathfinder do budowy złożonych obiektów i ilustracji
 • Malowania , rysowania ścieżek oraz użycia symboli
 • Transformacji i przekształceń ścieżek
 • Tworzenia ilustracji wektorowych
 • Wykorzystania masek i narzędzi edycyjnych do budowy złożonych ilustracji
 • Wprowadzania i formatowania tekstów
 • Łączenia grafiki wektorowej ze zdjęciami
 • Przekształcania zdjęć na grafikę wektorową
 • Zasad użycia narzędzi Live Paint oraz Recolor Artwork
 • Wykorzystanie efektów
 • Dodawanie cieni, i stylizacji pracy
 • Budowania wizualizacji 3D
 • Tworzenia dokumentów jedno i wielostronicowych
 • Zastosowania stron wzorcowych
 • Tworzenie papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
 • Obłamywania grafiki tekstem
 • Tworzenia lub umieszczania tabel
 • Korzystania ze stylów tekstowych i akapitowych
 • Stosowania efektów
 • Przygotowywania plików PDF i PDF/X
 • Poprawnego przygotowania pracy do druku i prezentacji w Internecie
 • Sprawdzania przygotowanych plików PDF w Adobe Acrobat

Etap II – Tworzenie interaktywnych publikacji (nie tylko) na tablety
Podczas szkolenia nauczymy:

Praktycznego przygotowania interaktywnych, animowanych publikacji elektronicznych budowanych z myślą o urządzeniach mobilnych (tablety i telefony) i komputerach. Poznamy zasady tworzenia animacji, banerów HTML5, różnorodnych typów publikacji elektronicznych z wykorzystaniem dodatkowych możliwości Aquafadas, Twixl i mag+ a także możliwości publickacji efektów naszej pracy.

Czego oczekujemy?

Znajomość obsługi komputera oraz platformy PC lub MacOS

Program

Etap I – Techniki DTP – projektowanie i skład graficzny

Preferencje programów i dokumentów:

 • Optymalne ustawienia preferencji programów
 • Ustawienia przestrzeni barwnej dla pakietu CS – Adobe Bridge
 • Zarządzanie plikami w Adobe Bridge

Obszar roboczy:

 • Ustawianie widoku palet w programach
 • Zapoznanie z narzędziami
 • Wykorzystanie menu kontekstowego
 • Wybór programu właściwego dla wykonania określonego zadania

Dokument/plik:

 • Tworzenie nowego dokumentu (piksele, wektory, strony)
 • Budowa obrazu i formaty zapisu
 • Dokumenty wektorowe – strefy kompozycji
 • Zmiana dokumentu
 • Modele kolorów w stosowane dokumentach – RGB, CMYK i Lab
 • Farby dodatkowe
 • Typowe formaty zapisu plików

Współpraca pomiędzy programami:

 • Współpraca w ramach pakietu Adobe Creative Cloud
 • Zastosowanie elementów bibliotek CC
 • Wykorzystanie czcionek z biblioteki Typekit
 • Wyszukiwanie i pobieranie z Adobe Stock
 • Współpraca z MS Office
 • Wykorzystanie aplikacji mobilnych np. Adobe Capture CC
 • Eksport do typowych formatów

Typy przygotowywanych prac:

 • Zdjęcia przygotowane do druku i publikacji elektronicznych
 • Montaże
 • Logotypy i ilustracje wektorowe
 • Projekty opakowań
 • Papier firmowy, koperta, wizytówka
 • Reklamy modułowe, jednostronicowe, rozkładówki
 • Broszurki i katalogi
 • Fragmenty składu gazetowego

Prace wykonywane w Adobe Photoshop:

 • Malowanie i narzędzia malarskie
 • Praca z tabletem Wacom
 • Podstawy selekcji i narzędzia zaznaczania
 • Wycinanie obiektów z tła
 • Edycja zaznaczenia
 • Quick Mask Tool
 • Retusz i narzędzia retuszu
 • Retusz z zachowaniem perspektywy
 • Narzędzia ręcznej korekcji świateł i kolorów
 • Ręczna korekta ostrości
 • Korekta sylwetki i budowy ciała
 • Praca z warstwami
 • Obiekty inteligentne – Smart Objects
 • Przekształcenia warstw – montaże wielowarstwowe
 • Filtry korekcyjne
 • Korekta tonalna i barwna
 • Narzędzia korekcji kolorów, świateł i kontrastu
 • Shadows/Hightlights, Black & White do korekcji zdjęć
 • Maski warstw
 • Style warstw i Smart Filtry
 • Montaże wielowarstwowe z użyciem masek
 • Efekty specjalne
 • Praca z tekstem
 • Praca z obiektami 3D
 • Zarządzanie wielkością dokumentu
 • Edycja zdjęć w formacie CameraRaw
 • Zapis pracy do wydruku i prezentacji w sieci

Prace wykonywane w Adobe Illustrator:

 • Tworzenie i edycja prostych kształtów wektorowych
 • Grupowanie i blokowanie obiektów, praca z grupą
 • Zaznaczanie obiektów
 • Edycja ścieżek z wykorzystaniem narzędzia Direct Selection Tool
 • Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek
 • Tryby podglądu, linie pomocnicze, Smart Guides, Bounding Box
 • Wykorzystanie narzędzi z palety Pathfinder
 • Narzędzi rysunkowe i ich opcje
 • Narzędzia malarskie i malowanie
 • Praca z pędzlem Blob Brush
 • Wykorzystanie narzędzia Blend Tool
 • Tworzenie i edycja ścieżek za pomocą narzędzia Pen Tool
 • Narzędzia transformacji i edycji ścieżek
 • Symbole w programie Illustrator
 • Import i praca z grafiką bitmapową
 • Praca z tekstem
 • Maskowanie
 • Wykorzystanie polecenia Live Trace
 • Wykorzystanie funkcji Live Paint
 • Użycie funkcji Recolor Artwork (live Color)
 • Dodawanie i edycja efektów
 • Tworzenie obiektów 3D
 • Tworzenie ilustracji wektorowych
 • Przygotowanie grafiki do publikacji w Internecie

 Prace wykonywane w Adobe InDesign:

 • Umieszczanie tekstu i grafiki
 • Dopasowanie grafiki do ramki
 • Dodawanie linii pomocniczych
 • Wykorzystanie inteligentnych linii pomocniczych – Smart Guides
 • Opcje podglądu dokumentu
 • Zmiana rozmiarów i kształtów ramek
 • Obłamywanie grafiki tekstem
 • Automatyczne i ręczne przełamywanie tekstu
 • Stosowanie stylów z importowanych plików
 • Edytor tekstu
 • Stosowanie czcionek
 • Zalety czcionek OpenType
 • Formatowanie znaków
 • Znaki specjalne – paleta Glyphs
 • Formatowanie akapitów
 • Odstępy przed i po akapicie
 • Wyrównanie akapitu
 • Inicjały
 • Tabulatory
 • Ustawienia dzielenia i przenoszenia wyrazów
 • Style znakowe i style akapitowe
 • Dodawanie kolorów do listy próbek
 • Nadawanie kolorów obiektom
 • Tworzenie i wykorzystanie przejść tonalnych
 • Kolory dodatkowe
 • Ilustracje wektorowe i rastrowe
 • Importowanie ilustracji z zewnętrznych programów
 • Importowanie tabeli z zewnętrznych programów (MS Word, MS Excel)
 • Parametry komórki i tabeli
 • Formatowanie tabeli
 • Zapisywanie pracy i tworzenie kompletu do archiwum
 • Sprawdzanie poprawności pliku
 • Drukowanie dokumentów – parametry ustawień
 • Eksport do formatu PDF – ustawienia
 • Eksport do formatu EPS
 • Publish Online

Prace wykonywane w Adobe Acrobat:

 • Przeglądanie pracy
 • Sprawdzanie poprawności pliku – Preflight
 • Drobne korekty
 • Zamiana na plik dla publikacji elektronicznej
 • Łączenie plików w Portfolio PDF

Etap II – Tworzenie interaktywnych publikacji (nie tylko) na tablety

Program szkolenia

Wygodne tworzenie dokumentów wielostronicowych w programie Adobe InDesign

 • Wykorzystanie stron wzorcowych
 • Wykorzystanie stylów akapitowych
 • Wykorzystanie stylów znakowych
 • Zaawansowane formatowanie przy użyciu stylów akapitowych
 • Wykorzystanie elementów graficznych
 • Tworzenie przypisów
 • Przygotowanie dokumentu typu Book (Księga)
 • Tworzenie rozdziałów
 • Automatyczna numeracja
 • Tworzenie spisu treści

Zaawansowane opcje programu Adobe InDesign

 • Wykorzystanie elementów graficznych
 • Umieszczanie elementów graficznych
 • Opcje rozmieszczania
 • Praca z tabelą
 • Formatowanie tabeli
 • Style tabel
 • Wykorzystanie stylów obiektowych
 • Wykorzystanie i tworzenie prostych reguł GREP
 • Wykorzystanie biblioteki CC

 Przygotowanie książki typu ePub

 • Przygotowanie książki
 • Wykorzystanie stylów akapitowych
 • Tworzenie spisu treści
 • Opcje osadzania grafiki
 • Możliwości i ograniczenia modułu eksportu ePub
 • Eksport do formatu ePub
 • Testowanie książki na urządzeniach przenośnych

Edycja pliku epub

 • Budowa i zawartość pliku epub
 • Organizacja elementów i wzajemne powiązania
 • Modyfikacja gotowego pliku epub
 • Edycja i uzupełnianie metadanych
 • Dodawanie i modyfikacja okładki

Poznajemy format  ePub Fixed Layout

 • Format publikacji
 • Ustawienia dokumentu
 • Wymagania dotyczące grafiki i tekstu
 • Elementy interaktywne stosowane w ePub Fixed Layout

Tworzenie animowanych reklam

 • Zasady tworzenia animacji
 • Dodajemy animacje
 • Edycja animowanych elementów
 • Eksport do formatu ePub Fixed Layout
 • Edycja pliku ePub
 • Budujemy animację HTML5

Tworzenie interaktywnego newslettera

 • Dodajemy animacje
 • Dodajemy elementy interaktywne – przyciski, odnośniki, łącza
 • Tworzymy interaktywne animacje
 • Dodajemy galerię zdjęć i pokaz slajdów
 • Praca z filmem wideo
 • Wykorzystanie elementów audio
 • Eksport do formatu ePub Fixed Layout

Testowanie publikacji na czytnikach lub komputerach

 • Sprawdzanie w Adobe Digital Edition
 • Sprawdzanie na tabletach

Publish Online – nowoczesna metoda publikacji katalogów i magazynów

 • Publikacje online
 • Wymagania dotyczące grafiki i tekstu
 • Obsługiwane elementy interaktywne
 • Przeglądanie publikacji
 • Poprawki i aktualizacje
 • Łącza do publikacji w mediach społecznościowych
 • Osadzanie publikacji w innych dokumentach lub na stronach www

Tworzenie interaktywnego katalogu – Publish Online

 • Zaawansowane opcje formatowania i wykorzystania stylów akapitowych
 • Wykorzystanie elementów graficznych i stylów obiektowych
 • Praca z tabelami – cenniki
 • Osadzenie elementów multimedialnych filmów, muzyki i lektora
 • Przygotowanie spisu treści
 • Dodawanie animacji
 • Interaktywne animacje
 • Dodawanie elementów interaktywnych
 • Zapis i testowanie publikacji
 • Wykorzystanie usługi Publish Online
 • Testowanie publikacji na różnych mediach

Przygotowanie publikacji na tablety w oparciu o systemy wydawnicze Aquafadas, mag+ i Twixl

 • Formaty publikacji
 • Różne platformy wydawnicze, porównanie i różnice
 • Inne możliwości publikacji na tablety
 • Ustawienia dokumentu – artykuł
 • Wymagania dotyczące grafiki i tekstu
 • Overlay Creator i dodatki różnych producentów

Poznajemy elementy interaktywne stosowane w publikacjach różnego typu

 • Obiekty wielostanowe
 • Hiperłącza
 • Hiperłącza
 • Przyciski
 • Audio/Wideo
 • HTML
 • Widoki 360
 • Przesuwanie i powiększanie zdjęć
 • Panoramy i przewijane ramki
 • Publikacja testowa
 • Testowanie działania publikacji na urządzeniach mobilnych

 Adobe Spark – nowoczesne narzędzie prezentacji, interaktywny newsletter, blog

 • Wybieranie schematów prezentacji
 • Dodawanie zdjęć i tekstów
 • Współpraca z Lightroom mobile i DropBox
 • Publikacja
 • Łącza do publikacji
 • Wykorzystanie publikacji Spark w dokumentach elektronicznych

Zalety i wady omawianych rozwiązań

 • Tendencje rynkowe publikacji
 • Rynek czytników i aplikacji
 • Ceny rozwiązań komercyjnych

Elektroniczne formularze

 • Możliwości i ograniczenia
 • Tworzenie prostych formularzy PDF

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.