Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

Szkolenie UX – User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji

Szkolenie UX – User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji

Kategoria: Tworzenie stron www i aplikacji, Marketing,

Poziom: specjalistyczny

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 950 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie UX – User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji


Zastanawiałeś się co sprawia, że niektóre firmy potrafią rozwijać się, przetrwać trudne czasy i cieszyć się niemijającym uznaniem i popularnością, a inne, z pozoru niewiele się od nich różniące, muszą zamknąć  działalność? Dobry produkt czy usługa nie gwarantują sukcesu. W dzisiejszych czasach niezbędne jest pamiętanie o tym, że to klient jest najważniejszy.

Niezwykle szybki rozwój technologii informatycznych ma niewątpliwy wpływ na ewolucję i ekspansję nowych systemów interaktywnych, w szczególności mobilnych, które są wykorzystywane w coraz większej liczbie dziedzin współczesnego życia. Rosnące zaawansowanie techniczne oraz liczba funkcji, które oferują takie systemy pociąga za sobą konieczność odpowiedniego analizowania, badania oraz projektowania interakcji zachodzących pomiędzy użytkownikiem a systemem komputerowym. Zadania te są podstawą dyscypliny Human-Computer Interaction. Systemy zbudowane zgodnie z metodykami HCI pozwalają na wydajną, efektywną i przyjemną pracę oraz pozwalają osiągać wysoką jakość ergonomiczno-użytkową projektowanych rozwiązań. Ma to niewątpliwy wpływ na kształtowanie pozytywnych opinii odbiorców i przekłada się na sukces rynkowy danego projektu.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest adresowane do osób pragnących poznać zasady projektowania użytecznych interfejsów użytkownika i stosować w praktyce metody pozwalające zapewnić wysoki poziom User Experience tworzonych rozwiązań interaktywnych. Finalnym efektem szkolenia jest przygotowany w formie cyfrowej interaktywny prototyp strony/aplikacji mobilnej, ukształtowany w oparciu o przeprowadzone w trakcie warsztatu ćwiczenia pozwalające zbadać potrzeby i wymagania przyszłych użytkowników.

Podczas szkolenia poznasz podstawy projektowania zorientowanego na użytkownika. User-centered design opiera się na zdobyciu gruntowego rozeznania dotyczącego docelowego odbiorcy produktu czy usługi i uwzględnianie jego potrzeb i preferencji na każdym etapie projektowania. Podczas kursu dowiesz się jak projektować stronę internetową, aby spełniała ona swój cel. Poznasz zasady, o których nie wolno zapomnieć, jeśli zależy Ci na tym, aby użytkownicy dostali to, czego poszukują odwiedzając Twoją stronę WWW. Nauczysz się tworzyć efektywne formularze, dowiesz się jak udoskonalić wersję responsywną. Dzięki zdobytej wiedzy podniesiesz efektywność serwisu, który tworzysz. Nabierzesz pewności w podejmowaniu decyzji dotyczącej projektu, jego layoutu, kolorystyki czy typografii.

Wytyczne i zasady projektowania interfejsów użytkownika 

Odkryjesz jak stworzyć przyjazny interfejs, czyli taki, który będzie intuicyjny, atrakcyjny wizualnie i przynoszącym użytkownikom same pozytywne doświadczenia związanie z korzystaniem z niego. Nauczysz się tworzyć czytelny system, dzięki któremu użytkownik będzie miał świadomość wykonywanych operacji i będzie o nich na bieżąco informowany, dzięki czemu łatwo odnajdzie się na stronie i zamierzone zadania zostaną przeprowadzone z sukcesem. Polecenia i komunikaty jakie zamieścisz na stronie będą odzwierciedleniem świata realnego, formułowane w języku, który użytkownik zna i lubi. Zapewnisz użytkownikom poczucie bezpieczeństwa dając mu możliwość chociażby cofnięcia raz wykonanej operacji. Pomożesz mu w korzystaniu ze strony dbając o czytelność i jednoznaczność funkcji. Stworzysz interfejs, który nie będzie obciążał użytkownika, np. nie będzie zmuszał go do zapamiętywania dużej ilości informacji, da mu możliwość dokonywania wyborów, ale nie zasypie go wachlarzem opcji, który może zniechęcić nawet najbardziej wytrwałego człowieka. Dowiesz się jak operować schematami dającymi poczucie bezpieczeństwa tak, aby użytkownik czuł się komfortowo.

Analiza współczesnych trendów w projektowaniu interfejsów użytkownika na przykładach

Oczywiście, nie ograniczymy się do samej teorii. Oprócz omówienia aktualnych trendów w projektowaniu interfejsów użytkownika przyjrzysz się przykładom stron, które świetnie je ilustrują oraz tym które zdecydowanie wymagają udoskonalenia. Przeanalizujesz strony pod wieloma kątami. Wraz z trenerem przyjrzysz się m.in. zastosowaniu nagłówków i temu czy treść zaprezentowana jest w sposób logiczny. Dowiesz się dlaczego minimalizmporządek jest tak istotny i jaki związek ma to z responsywnością stron internetowych. Analizując wybrane przykłady nauczysz się jak zadbać o funkcjonalność i co ma na nią wpływ. Ikony mogą wpłynąć korzystnie na komunikację, należy jednak zachować umiar w ich stosowaniu. Zdobędziesz rozeznanie w tym, ile elementów jest niezbędnych na stronie, aby spełnić oczekiwania internautów, ale nie przytłoczyć go nadmiarem informacji, czyli jak rozplanować przestrzeń jaką masz do dyspozycji. Przeanalizujesz animacje stosowane na stronach, sposoby uzyskania głębi, typografię, materiały wideo, strony umieszczające tzw. hero image i wiele innych trendów w projektowaniu interfejsów użytkownika.

Tworzenie prototypów interfejsów użytkownika o różnym poziomie dokładności za pomocą wybranych technik i narzędzi

Tworzenie prototypów jest procesem. Celem jest upewnienie się, że prawidłowa architektura informacjiodpowiednie funkcjonalności cechują nasz projekt. Weźmiemy pod uwagę wszystkie niezbędne kroki jakie należy wykonać. Dowiesz się jak planować cały proces, weryfikować wymagania. Istotne jest określenie założeń projektu, w tym wytycznych projektowych, analiza celów, specyfikacja branży. Zamienimy projekt graficzny w realny szablon XTML i ocenimy poprawność kodu oraz optymalizację interfejsu. Poznasz również metody ewaluacji, w tym testy użyteczności.

Metody testowania użyteczności

Podczas kursu omówione zostaną metody badania użyteczności, takie jak grupy fokusowe, analizy eksperckie, card storting czy zdalne badania z użytkownikami.  Dzięki badaniom możemy poznać emocje, opinie użytkowników. Badania zdalne pozwalają nam na zaobserwowanie zachowań użytkowników wykonujących zadania na stronie. Analizy eksperckie pozwalają nam na poznanie opinii osoby z dużą wiedzą na temat User Experience, który może dostrzec potrzebę ulepszenia niektórych elementów. Metoda card storting pozwala zrozumieć jak hierarchię elementów na stronie widzą użytkownicy co może pomóc przy zarówno na etapie budowania strony jak i podczas optymalizacji struktury informacji.grupy fokusowe zaś są źródłem wiedzy na temat wrażeń, opinii i emocji użytkowników. Podczas kursu podsumujemy metody i przyjrzymy się narzędziom do przeprowadzania testów użyteczności.

Szkolenie zakończy się podsumowaniem i wskazaniem źródeł wiedzy, z których możesz skorzystać we własnym zakresie.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest adresowane do osób pragnących poznać zasady projektowania użytecznych interfejsów użytkownika i stosować w praktyce metody pozwalające zapewnić wysoki poziom User Experience tworzonych rozwiązań interaktywnych. Finalnym efektem szkolenia jest przygotowany w formie cyfrowej interaktywny prototyp strony/aplikacji mobilnej, ukształtowany w oparciu o przeprowadzone w trakcie warsztatu ćwiczenia pozwalające zbadać potrzeby i wymagania przyszłych użytkowników.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest adresowane do osób pragnących poznać zasady projektowania użytecznych interfejsów użytkownika i stosować w praktyce metody pozwalające zapewnić wysoki poziom User Experience tworzonych rozwiązań interaktywnych.

Czego nauczymy?

 • Zagadnień z dziedziny Human-Computer Interaction związanych z projektowaniem interfejsów użytkownika stron i aplikacji mobilnych
 • Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design) i zapewnienia wysokiego poziomu User Experience
 • Wytycznych dotyczących projektowania użytecznych interfejsów użytkownika.
 • Rozumienia i analizowania potrzeb przyszłych użytkowników
 • Tworzenia struktury i architektury informacji
 • Projektowania nawigacji, interakcji i metod dialogu z użytkownikami
 • Zasad i narzędzi do tworzenia prototypów aplikacji mobilnych o różnym poziomie dokładności
 • Metod testowania użyteczności, tworzenia raportów i ewaluacji stworzonych rozwiązań interaktywnych

Czego oczekujemy?

Podstaw znajomości działania graficznych interfejsów użytkownika.

Program

 • Wprowadzenie do zagadnień z dziedziny Interakcji Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction).
 • Podstawy projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design).
 • Wytyczne i zasady projektowania interfejsów użytkownika dla rozwiązań internetowych i mobilnych.
 • Analiza współczesnych trendów w projektowaniu interfejsów użytkownika na przykładach.
 • Proces koncepcyjny i analiza wymagań projektowych.
 • Badanie potrzeb użytkowników w procesie projektowania rozwiązań interaktywnych.
 • Podstawy tworzenia architektury informacji.
 • Tworzenie prototypów interfejsów użytkownika o różnym poziomie dokładności za pomocą wybranych technik i narzędzi.
 • Metody testowania użyteczności i przegląd narzędzi do ich przeprowadzania.
 • Analiza danych i tworzenie raportów użyteczności.
 • Podsumowanie szkolenia i omówienie źródeł rozszerzających poznane zagadnienia.

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.