Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji - specjalistyczny

Kategoria: Tworzenie stron www i aplikacji,

Poziom: specjalistyczny

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 950 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji. Niezwykle szybki rozwój technologii informatycznych ma niewątpliwy wpływ na ewolucję i ekspansję nowych systemów interaktywnych, w szczególności mobilnych, które są wykorzystywane w coraz większej liczbie dziedzin współczesnego życia. Rosnące zaawansowanie techniczne oraz liczba funkcji, które oferują takie systemy pociąga za sobą konieczność odpowiedniego analizowania, badania oraz projektowania interakcji zachodzących pomiędzy użytkownikiem a systemem komputerowym. Zadania te są podstawą dyscypliny Human-Computer Interaction. Systemy zbudowane zgodnie z metodykami HCI pozwalają na wydajną, efektywną i przyjemną pracę oraz pozwalają osiągać wysoką jakość ergonomiczno-użytkową projektowanych rozwiązań. Ma to niewątpliwy wpływ na kształtowanie pozytywnych opinii odbiorców i przekłada się na sukces rynkowy danego projektu.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest adresowane do osób pragnących poznać zasady projektowania użytecznych interfejsów użytkownika i stosować w praktyce metody pozwalające zapewnić wysoki poziom User Experience tworzonych rozwiązań interaktywnych. Finalnym efektem szkolenia jest przygotowany w formie cyfrowej interaktywny prototyp strony/aplikacji mobilnej, ukształtowany w oparciu o przeprowadzone w trakcie warsztatu ćwiczenia pozwalające zbadać potrzeby i wymagania przyszłych użytkowników.

Czego nauczymy podczas seminarium User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji:

 • Zagadnień z dziedziny Human-Computer Interaction związanych z projektowaniem interfejsów użytkownika stron i aplikacji mobilnych.
 • Podstaw projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design) i zapewnienia wysokiego poziomu User Experience.
 • Wytycznych dotyczących projektowania użytecznych interfejsów użytkownika.
 • Rozumienia i analizowania potrzeb przyszłych użytkowników.
 • Tworzenie struktury i architektury informacji.
 • Projektowania nawigacji, interakcji i metod dialogu z użytkownikami.
 • Zasad i narzędzi do tworzenia prototypów aplikacji mobilnych o różnym poziomie dokładności.
 • Metod testowania użyteczności, tworzenia raportów i ewaluacji stworzonych rozwiązań interaktywnych.

Najbliższe terminy

20-21 grudnia 2018

Czego oczekujemy?

Podstaw znajomości działania graficznych interfejsów użytkownika.

Program

 • Wprowadzenie do zagadnień z dziedziny Interakcji Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction).
 • Podstawy projektowania zorientowanego na użytkownika (User-Centered Design).
 • Wytyczne i zasady projektowania interfejsów użytkownika dla rozwiązań internetowych i mobilnych.
 • Analiza współczesnych trendów w projektowaniu interfejsów użytkownika na przykładach.
 • Proces koncepcyjny i analiza wymagań projektowych.
 • Badanie potrzeb użytkowników w procesie projektowania rozwiązań interaktywnych.
 • Podstawy tworzenia architektury informacji.
 • Tworzenie prototypów interfejsów użytkownika o różnym poziomie dokładności za pomocą wybranych technik i narzędzi.
 • Metody testowania użyteczności i przegląd narzędzi do ich przeprowadzania.
 • Analiza danych i tworzenie raportów użyteczności.
 • Podsumowanie szkolenia i omówienie źródeł rozszerzających poznane zagadnienia.

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.