Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Adobe i Maxon

ZBrush – moduł I

ZBrush – moduł I

Kategoria: Grafika 3D i tworzenie gier,

Poziom: moduł I

Czas trwania: 24 godzin

Cena: 1900 PLN (netto)

 

Opis szkolenia

Szkolenie ZBrush

Zbrush jest programem służącym do cyfrowego modelowania, rzeźbienia i malowania. Zrewolucjonizował branżę grafiki 3D oferując zaawansowane funkcje oraz intuicyjny sposób pracy. Oferuje najbardziej zaawansowane narzędzia dla dzisiejszych artystów w świecie cyfrowym. 
 

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą wykorzystać niezwykłe możliwości programu ZBrush. Przeznaczone jest więc dla rzeźbiarzy, ilustratorów, designerów, jubilerów, osób zajmujących się skanami/drukiem 3D oraz dla osób zajmujących się concept artem.  Zdobyte w ten sposób praktyczne umiejętności wykorzystać można w pracy w przemyśle gier komputerowych, reklamie oraz przemysłach pokrewnych.

Nauczymy Cię takich umiejętności jak:

-Profesjonalne tworzenie modeli postaci 3D
-Umiejętność pracy z wirtualną gliną (Digital Sculping)
-Umiejętność pracy z fakturami i światłem

Kontynuacją tego szkolenia jest: ZBrush moduł II

Dla kogo jest to szkolenie?

Moduł I przeznaczony jest dla osób, które nie mają doświadczenia w pracy z ZBrushem, lub tych, które chcą zasadniczo pogłębić znajomość programu.

Czego nauczymy?

 • optymalizować ustawienia programu by maksymalnie wykorzystać zasoby komputera
 • dostosować interfejs programu do różnego typu projektów
 • zapisywać własne ustawienia: layout, color, layout, skróty klawiszowe, startup document
 • wygodnie zarządzać projektami i narzędziami przy pomocy / wykorzystując LightBox
 • wielu technik zaznaczania, maskowania by wygodnie i efektywnie pracować z siatką / jak szybko i skutecznie edytować siatkę – techniki zaznaczania i maskowania
 • czym są Polygroups i jak efektywnie ich używać / szybko  i wygodnie pracować z obiektami wykorzystując Polygroups
 • szybkich i elastycznych technik tworzenia własnej siatki wyjściowej – tworzenia dowolnego modelu / obiektu łącząc rozbudowane narzędzia do tworzenia siatki bez konieczności korzystania z aplikacji zewnętrznych
 • pracować z kolorem w ZBrushu
 • czym jest Polypaint by móc  tworzyć nie tylko kształty ale obiekty, które  łączą w sobie formę, fakturę i kolor
 • pracować z systemem pędzli (brushes)
 • pracować z materiałami w ZBrushu
 • renderować scenę w ZBrushu i wyeksportować ją do  aplikacji 2D
 • czym są Subtools i jak z nich korzystać by móc tworzyć wieloelementowe obiekty o ogromnych rozdzielczościach (dziesiątki milionów polygonów)

Czego oczekujemy?

Moduł I przeznaczony jest dla osób, które nie mają doświadczenia w pracy z ZBrushem, jak również dla tych, którzy chcą zasadniczo pogłębić znajomość programu.

Program

Wstęp Możliwości i zastosowania programu ZBrush (rzeźba, prototypowanie, szeroko pojęty design, concept art, ilustracja, wykorzystanie skanów 3D w ZBrushu, przemysł gier komputerowych, druk 3D) – omówienie na przykładach

Specyfika programu ZBrush Pixologic na tle innych aplikacji 3D

 • pixol  – zapis informacji o materiale, kolorze, light setup dla każdego wierzchołka siatki
 • camera w ZBrushu
 • ZBrush tools – wprowadzenie
 • różnice między zbrush document, zbrush project, zbrush tool – jakie rodzaje danych zapisują

Optymalizacja początkowych ustawień programu

 • przywracanie ustawień fabrycznych / wyjściowych programu
 • zarządzanie dostępem do pamięci RAM
 • ustawienia Max Polygon per Mesh
 • ustawienia Undo History

Interfejs

 • omówienie budowy interfejsu
 • tworzenie własnych ustawień kolorystycznych, import ustawień kolorystycznych
 • tworzenie własnych ustawień interfejsu, import ustawień interfejsu
 • tworzenie i zapisywanie własnych skrótów klawiszowych
 • zapisywanie własnych ustawień

Zarządzanie plikami – LightBox

 • LightBox – wprowadzenie
 • wykorzystanie predefiniowanych narzędzi

Nawigacja

 • nawigacja w zbrush document vs praca z zbrush tool
 • widok perspektywiczny / widok ortograficzny

Document palette

 • czym jest dokument w ZBrushu – rozdzielczość dokumentu –  optymalizacja ustawień pod kątem maksymalnego wykorzystania zasobów komputera
 • rozdzielczość dokumentu a rozdzielczość narzędzia (praca nad ilustracją a praca  z obiektami)
 • Document > Export
 • tworzenie Startup document

Tool palette – wtęp

 • czym jest narzędzie (tool) w ZBrushu
 • wgrywanie narzędzia – draw mode
 • rodzaje tools w ZBrushu
 • omówienie palety Tool – najważniejsze subpalettes
 • zapisywanie tool, zapisywanie projektu (zbrush project) vs zapisywanie dokumentu (zbrush document)

DIGITAL SCULPTING

Wstęp

 • czym jest polygonal modeling / sculpting – wprowadzenie podstawowych pojęć dot. wirtualnego rzeźbienia
 • czworokąty vs trójkąty –  rodzaje siatek
 • dystrybucja poligonów; rola poziomów podziału (subdivision levels)

Brushes – wprowadzenie

 • czym są pędzle  (brushes) w ZBrushu – podstawowe własności pędzli
 • omówienie rodzajów pędzli
 • podstawowe parametry pędzli – size, intensity, focal shift
 • czym jest opcja dynamic brush
 • brush panel – ‘b’
 • tryby pracy z pędzlami (Zadd, Zsub, RGB, MRGB, M mode)
 • smooth brushe
 • stroke type
 • alfy (alphas)
 • tworzenie i zapisywanie własnych pędzli
 • zarządzanie pędzlami – wgrywanie własnych pędzli do początkowych ustawień programu

Edycja siatki

 • Polyframe mode
 • narzędzia do selekcji (select rectangle tool, lasso tool, grow/shrink selection)
 • narzędzia do maskowania (przegląd podstawowych narzędzi do maskowania, ostrzenie i wygładzanie maski)
 • znaczenie Polygroups – wykorzystanie Polygroups dla efektywnej pracy w ZBrushu
 • subpalette Tool > Masking

Transpose mode

 • czym jest transpose mode, jak jest zbudowana i jak działa transpose line
 • podstawowe transformacje siatki przy pomocy transpose line (move, rotate, scale)
 • użycie maski z transpose line

Wykorzystanie zdjęć referencyjnych w ZBrushu

 • Grid floor
 • SpotLight

Sposoby tworzenia base mesh w ZBrushu – wprowadzenie / omówienie na przykładach

 • primitives
 • ZSpheres
 • Dynamesh
 • ShadowBox
 • wykorzystanie ZBrush presets (projects, tools)
 • importowanie siatki do ZBrusha

Tworzenie siatki za pomocą  primitives, ZShperes, ShadowBox, Dynamesh,

PRIMITIVES

 • primitives – obiekty parametryczne

ZSPHERES

 • rysowanie Zspheres
 • kontrola Adaptive skin

SHADOWBOX

 • tworzenie siatki przy pomocy ShadowBox – specyfika tworzonej siatki
 • użycie Clip brushes vs Trim brushes
 • przykłady zaawansowanego wykorzystania ShadowBox

DYNAMESH – wirtualna glina

 • wykorzystanie predefiniowanych narzędzi do speed sculpting
 • ustwienie własności funcji Dynamesh w Preferences palette
 • użycie Dynamesh z primitives
 • tworzenie base mesh: głowy oraz popiersia w wykorzystaniem Dynamesh w połączeniu z innymi technikami

Topologia siatki – zmiana topologii przy użyciu ZBrush ZRemesher

 • znaczenie właściwej topologii
 • strategia pracy z subdivision levels
 • tworzenie nowej topologii przy pomocy ZBrush ZRemesher  (kontrola rozdzielczości oraz  gęstości siatki, kontrola przebiegu siatki przy pomocy ZRemesher Guides brushes)
 • projekcja detalu modela wyjściowego na model z nową topologią przy pomocy SubTools > Project

SubTool subpalette – tworzenie wiloelementowych obiektów – praca z milionami wielokątów

 • tworzenie SubTools
 • podstawowe funkcje SubTool subpalette – omówienie
 • skróty klawiszowe do pracy z SubTool
 • Transparency, Ghost, Solo mode
 • importowanie obiektów z zewętrznych aplikacji
 • funkcja mesh extract  – Tool > SubTool > Extract
 • wykorzystanie pluginu SubTool Master

Tworzenie modeli ludzi (humanoidów); zmiana pozy modela wyjściowego

 • Strategie tworzenia modeli ludzi (humanoidów) ze względu na rodzaj projektu (ilustracja, animacja, gry komputerowe, druk 3D, concept art)
 • wykorzystanie transpose mode z pluginem Transpose Master  do zmiany pozy modela z wieloma subtoools

Praca z kolorem ZBrushu

 • Polypaint / Tool > Colorize mesh – wprowadzenie
 • funkcja fill object (color, material)
 • kolor w Zbrushu (Color palette)
 • wykorzystanie zdjęć referencyjnych do malowania tekstur na przykładzie teksturowania twarzy (SpotLight)

Tworzenie faktur 3D

 • tworzenie własnych alf przy pomocy ZBrusha (Alpha palette)
 • wykorzystanie darmowych zasobów ZBrush Central
 • wykorzystanie zdjęć referencyjnych – projekcja faktury za pomocą SpotLight
 • wykorzystanie maski z alfami i funkcji inflate

Materiały w ZBrushu

 • standard material vs matcap material – omówienie rodzajów materiałów w ZBrushu
 • wykorzystanie interaktywnego światła ze standard materials
 • omówienie podstawowych własności materiałów (Material > Modifiers)
 • tworzenie i zapisywanie własnych materiałów na bazie już istniejących
 • importowanie gotowych materiałów typu matcap do ZBrusha
 • wykorzystywanie wielu materiałów obrębie jednego modela

Światło w  ZBrushu

 • podstawowe własności światła w ZBrushu
 • tworzenie light setup (key light – fill light – rim light) dla sceny
 • interactive light w ZBrushu

BPR render

 • renderowanie sceny / obiektu w ZBrushu – podstawowe ustawienia Render palette
 • kontrola cienia w BPR render

Dbamy o wysoką jakość szkoleń i komfort uczestników.

Standard szkoleń — co zapewniamy?

 • małe, kameralne grupy szkoleniowe,
 • sprawdzonych wykładowców – praktyków,
 • klimatyzowane sale,
 • samodzielne stanowiska pracy,
 • komputery PC z opcją wyświetlania 3D i funkcją touch,
 • komputery typu iMAC,
 • możliwość korzystania z tabletów Wacom,
 • najnowsze oprogramowanie z możliwością wyboru platformy i wersji językowej,
 • drukowane lub elektroniczne materiały szkoleniowe,
 • obiady oraz serwis kawowy,
 • woda gazowana, niegazowana, ciasteczka
 • certyfikaty potwierdzające realizację zajęć w Autoryzowanym Ośrodku Szkoleniowym wystawiane w języku polskim lub angielskim.

Po każdym szkoleniu w Akademii IT Media uczestnicy wypełniają ankietę oceniając odbyte zajęcia. W ankiecie oceniają zarówno poziom swojego zadowolenia na podstawie spełnionych oczekiwań jak również sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, jego przygotowanie i profesjonalizm.